Pola formularza

Formularz: ZWP Zgłoszenie wypadku przy pracy przez pracownikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408215</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[Miejscowość wypełnienia]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_2_subfield_>
       <p4_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_2>[nazwisko]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_1>[imię]</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[ulica]</p4_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_2>[nr domu]</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_subfield_3>
       <p4_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_4>
       <p4_3_subfield_5>[poczta]</p4_3_subfield_5>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p8_1_1_subfield_1>
       <p8_1_1_subfield_0>[imię]</p8_1_1_subfield_0>
       <p8_1_3_subfield_0>[miejscowość]</p8_1_3_subfield_0>
       <p8_1_3_subfield_1>[ulica]</p8_1_3_subfield_1>
       <p8_1_3_subfield_2>[nr domu]</p8_1_3_subfield_2>
       <p8_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p8_1_3_subfield_3>
       <p8_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_1_3_subfield_4>
       <p8_1_3_subfield_5>[poczta]</p8_1_3_subfield_5>
       <p8_1_4>[Stanowisko]</p8_1_4>
       <p8_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p8_2_1_subfield_1>
       <p8_2_1_subfield_0>[imię]</p8_2_1_subfield_0>
       <p8_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p8_2_3_subfield_0>
       <p8_2_3_subfield_1>[ulica]</p8_2_3_subfield_1>
       <p8_2_3_subfield_2>[nr domu]</p8_2_3_subfield_2>
       <p8_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p8_2_3_subfield_3>
       <p8_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_2_3_subfield_4>
       <p8_2_3_subfield_5>[poczta]</p8_2_3_subfield_5>
       <p8_2_4>[Stanowisko]</p8_2_4>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZWP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408215</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2_subfield_>2</p4_2_subfield_>
       <p4_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_2>Kowalski</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_1>Jan</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>Poznań</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Strzelecka</p4_3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_2>1</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>1</p4_3_subfield_3>
       <p4_3_subfield_4>61-155</p4_3_subfield_4>
       <p4_3_subfield_5>Poznań</p4_3_subfield_5>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_1_1_subfield_1>Kowalski</p8_1_1_subfield_1>
       <p8_1_1_subfield_0>Jan</p8_1_1_subfield_0>
       <p8_1_3_subfield_0>Poznań</p8_1_3_subfield_0>
       <p8_1_3_subfield_1>Strzelecka</p8_1_3_subfield_1>
       <p8_1_3_subfield_2>1</p8_1_3_subfield_2>
       <p8_1_3_subfield_3>1</p8_1_3_subfield_3>
       <p8_1_3_subfield_4>61-155</p8_1_3_subfield_4>
       <p8_1_3_subfield_5>Poznań</p8_1_3_subfield_5>
       <p8_1_4>manager</p8_1_4>
       <p8_2_1_subfield_1>Kowalski</p8_2_1_subfield_1>
       <p8_2_1_subfield_0>Jan</p8_2_1_subfield_0>
       <p8_2_3_subfield_0>Poznań</p8_2_3_subfield_0>
       <p8_2_3_subfield_1>Strzelecka</p8_2_3_subfield_1>
       <p8_2_3_subfield_2>1</p8_2_3_subfield_2>
       <p8_2_3_subfield_3>1</p8_2_3_subfield_3>
       <p8_2_3_subfield_4>61-155</p8_2_3_subfield_4>
       <p8_2_3_subfield_5>Poznań</p8_2_3_subfield_5>
       <p8_2_4>manager</p8_2_4>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>