Pola formularza

Formularz: RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408227</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2_2_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_2_2_subfield_>
       <p1_2_2_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_2_2_subfield_2>
       <p1_2_2_subfield_3>[Pole NIP]</p1_2_2_subfield_3>
       <p1_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_1_subfield_>
       <p1_2_1_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_2_1_subfield_4>
       <p1_2_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_1_subfield_2>
       <p1_2_1_subfield_1>[imię]</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_1_subfield_3>[drugie imię]</p1_2_1_subfield_3>
       <p1_3>[KodKraju]</p1_3>
       <p1_4>[Miejscowosc]</p1_4>
       <p1_5>[Ulica]</p1_5>
       <p1_6>[NrDomu]</p1_6>
       <p1_7>[NrLokalu]</p1_7>
       <p1_8>[KodPocztowy]</p1_8>
       <p1_9>[Poczta]</p1_9>
       <p1_10_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_10_1_subfield_>
       <p1_10_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_10_1_subfield_3>
       <p1_10_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_10_1_subfield_2>
       <p1_10_1_subfield_1>[imię]</p1_10_1_subfield_1>
       <p1_11>[UlicaKor]</p1_11>
       <p1_12>[NrDomuKor]</p1_12>
       <p1_13>[NrLokaluKor]</p1_13>
       <p1_14>[MiejscowoscKor]</p1_14>
       <p1_15>[KodPocztowyKor]</p1_15>
       <p1_16>[PocztaKor]</p1_16>
       <p2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_2>[REGON]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>[PESEL]</p2_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_2>[REGON]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>[PESEL]</p3_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_2>[REGON]</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>[PESEL]</p4_1_subfield_1>
       <p2_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_2_1_subfield_>
       <p2_2_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p2_2_1_subfield_2>
       <p2_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_2_1_subfield_1>
       <p3_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_2_1_subfield_>
       <p3_2_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p3_2_1_subfield_2>
       <p3_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_2_1_subfield_1>
       <p4_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_2_1_subfield_>
       <p4_2_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_2_1_subfield_2>
       <p4_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_1_subfield_1>
       <p2_2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_2_subfield_0>
       <p2_2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_2_subfield_1>
       <p3_2_2_subfield_0>[imię]</p3_2_2_subfield_0>
       <p3_2_2_subfield_1>[drugie imię]</p3_2_2_subfield_1>
       <p4_2_2_subfield_0>[imię]</p4_2_2_subfield_0>
       <p4_2_2_subfield_1>[drugie imię]</p4_2_2_subfield_1>
       <p2_2_3>[pole wielowierszowe]</p2_2_3>
       <p3_2_3>[pole wielowierszowe]</p3_2_3>
       <p4_2_3>[pole wielowierszowe]</p4_2_3>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p6_2_1>[Pole kwoty]</p6_2_1>
       <p6_3>[Lista walut]</p6_3>
       <p7_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_2>
       <p7_1_3_>[Wartość wyboru w polu p7_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_3_>
       <p8_1_1>[Pole tekstowe]</p8_1_1>
       <p8_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_2>
       <p8_1_3_>[Wartość wyboru w polu p8_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_1_3_>
       <p8_2_1>[Pole tekstowe]</p8_2_1>
       <p8_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2_2>
       <p8_2_3_>[Wartość wyboru w polu p8_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_2_3_>
       <p8_3_1>[Pole tekstowe]</p8_3_1>
       <p8_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3_2>
       <p8_3_3_>[Wartość wyboru w polu p8_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_3_3_>
       <p8_4_1>[Pole tekstowe]</p8_4_1>
       <p8_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4_2>
       <p8_4_3_>[Wartość wyboru w polu p8_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_4_3_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZ-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408227</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2_2_subfield_>2</p1_2_2_subfield_>
       <p1_2_2_subfield_2>23050608219</p1_2_2_subfield_2>
       <p1_2_2_subfield_3>8875155741</p1_2_2_subfield_3>
       <p1_2_1_subfield_>2</p1_2_1_subfield_>
       <p1_2_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_2_1_subfield_4>
       <p1_2_1_subfield_2>Kowalski</p1_2_1_subfield_2>
       <p1_2_1_subfield_1>Jan</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_1_subfield_3>Stefan</p1_2_1_subfield_3>
       <p1_3>PL</p1_3>
       <p1_4>Poznań</p1_4>
       <p1_5>Strzelecka</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>61-155</p1_8>
       <p1_9>Poznań</p1_9>
       <p1_10_1_subfield_>2</p1_10_1_subfield_>
       <p1_10_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_10_1_subfield_3>
       <p1_10_1_subfield_2>Kowalski</p1_10_1_subfield_2>
       <p1_10_1_subfield_1>Jan</p1_10_1_subfield_1>
       <p1_11>Półwiejska</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p1_13>1</p1_13>
       <p1_14>Poznań</p1_14>
       <p1_15>61-155</p1_15>
       <p1_16>Poznań</p1_16>
       <p2_1_subfield_>2</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_2>773461194</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>23050608219</p2_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_2>773461194</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>23050608219</p3_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_>2</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_2>773461194</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>23050608219</p4_1_subfield_1>
       <p2_2_1_subfield_>2</p2_2_1_subfield_>
       <p2_2_1_subfield_2>nazwa testowa</p2_2_1_subfield_2>
       <p2_2_1_subfield_1>Kowalski</p2_2_1_subfield_1>
       <p3_2_1_subfield_>2</p3_2_1_subfield_>
       <p3_2_1_subfield_2>nazwa testowa</p3_2_1_subfield_2>
       <p3_2_1_subfield_1>Kowalski</p3_2_1_subfield_1>
       <p4_2_1_subfield_>2</p4_2_1_subfield_>
       <p4_2_1_subfield_2>nazwa testowa</p4_2_1_subfield_2>
       <p4_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_2_1_subfield_1>
       <p2_2_2_subfield_0>Jan</p2_2_2_subfield_0>
       <p2_2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_2_subfield_1>
       <p3_2_2_subfield_0>Jan</p3_2_2_subfield_0>
       <p3_2_2_subfield_1>Stefan</p3_2_2_subfield_1>
       <p4_2_2_subfield_0>Jan</p4_2_2_subfield_0>
       <p4_2_2_subfield_1>Stefan</p4_2_2_subfield_1>
       <p2_2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_2_3>
       <p3_2_3>to jest pole wielowierszowe</p3_2_3>
       <p4_2_3>to jest pole wielowierszowe</p4_2_3>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p6_2_1>10</p6_2_1>
       <p6_3></p6_3>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_1_3_>1</p7_1_3_>
       <p8_1_1>test pola tekstowego</p8_1_1>
       <p8_1_2>10</p8_1_2>
       <p8_1_3_>1</p8_1_3_>
       <p8_2_1>test pola tekstowego</p8_2_1>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_2_3_>1</p8_2_3_>
       <p8_3_1>test pola tekstowego</p8_3_1>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p8_3_3_>1</p8_3_3_>
       <p8_4_1>test pola tekstowego</p8_4_1>
       <p8_4_2>10</p8_4_2>
       <p8_4_3_>1</p8_4_3_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>