Pola formularza

Formularz: RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408233</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>[imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_3>[drugie imię]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3>[KodKraju]</p1_3>
       <p1_4>[Miejscowosc]</p1_4>
       <p1_5>[Ulica]</p1_5>
       <p1_6>[NrDomu]</p1_6>
       <p1_7>[NrLokalu]</p1_7>
       <p1_8>[KodPocztowy]</p1_8>
       <p1_9>[Poczta]</p1_9>
       <p1_10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_10_subfield_>
       <p1_10_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_10_subfield_3>
       <p1_10_subfield_2>[nazwisko]</p1_10_subfield_2>
       <p1_10_subfield_1>[imię]</p1_10_subfield_1>
       <p1_11>[UlicaKor]</p1_11>
       <p1_12>[NrDomuKor]</p1_12>
       <p1_13>[NrLokaluKor]</p1_13>
       <p1_14>[MiejscowoscKor]</p1_14>
       <p1_15>[KodPocztowyKor]</p1_15>
       <p1_16>[PocztaKor]</p1_16>
       <p2A_>[Wartość wyboru w polu p2A. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2A_>
       <p2B_>[Wartość wyboru w polu p2B. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2B_>
       <p2C_1>[Pole tekstowe]</p2C_1>
       <p2C_2_>[Wartość wyboru w polu p2C_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2C_2_>
       <p2C_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2C_3_subfield_>
       <p2C_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p2C_3_subfield_3>
       <p2C_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p2C_3_subfield_2>
       <p2C_4>[nazwisko2]</p2C_4>
       <p2C_5>[pierwszeImie]</p2C_5>
       <p2C_6>[drugieImie]</p2C_6>
       <p2C_7_1>[REGON]</p2C_7_1>
       <p2C_7_2>[PESEL]</p2C_7_2>
       <p2C_8>[KodKraju]</p2C_8>
       <p2C_9>[Miejscowosc]</p2C_9>
       <p2C_10>[Gmina]</p2C_10>
       <p2C_11>[Wojewodztwo]</p2C_11>
       <p2C_12>[Ulica]</p2C_12>
       <p2C_13>[NrDomu]</p2C_13>
       <p2C_14>[NrLokalu]</p2C_14>
       <p2C_15>[KodPocztowy]</p2C_15>
       <p2C_16>[Poczta]</p2C_16>
       <p2D_1>[Pole tekstowe]</p2D_1>
       <p2D_2_>[Wartość wyboru w polu p2D_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2D_2_>
       <p2D_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2D_3_subfield_>
       <p2D_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p2D_3_subfield_3>
       <p2D_3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p2D_3_subfield_2>
       <p2D_4>[nazwisko2]</p2D_4>
       <p2D_5>[pierwszeImie]</p2D_5>
       <p2D_6>[drugieImie]</p2D_6>
       <p2D_7_1>[REGON]</p2D_7_1>
       <p2D_7_2>[PESEL]</p2D_7_2>
       <p2D_8>[KodKraju]</p2D_8>
       <p2D_9>[Miejscowosc]</p2D_9>
       <p2D_10>[Gmina]</p2D_10>
       <p2D_11>[Wojewodztwo]</p2D_11>
       <p2D_12>[Ulica]</p2D_12>
       <p2D_13>[NrDomu]</p2D_13>
       <p2D_14>[NrLokalu]</p2D_14>
       <p2D_15>[KodPocztowy]</p2D_15>
       <p2D_16>[Poczta]</p2D_16>
       <p2D_17>[pierwszeImie]</p2D_17>
       <p2D_18>[UlicaKor]</p2D_18>
       <p2D_19>[NrDomuKor]</p2D_19>
       <p2D_20>[NrLokaluKor]</p2D_20>
       <p2D_21>[MiejscowoscKor]</p2D_21>
       <p2D_22>[KodPocztowyKor]</p2D_22>
       <p2D_23>[PocztaKor]</p2D_23>
       <p3_1_1>[pole wielowierszowe]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_1_2>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_3_1_1>[Pole tekstowe]</p3_3_1_1>
       <p3_3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_3_2_1>
       <p3_3_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_3_1_2>
       <p3_3_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_3_2_2>
       <p3_4_1_1>[Pole tekstowe]</p3_4_1_1>
       <p3_4_2_1>[Pole tekstowe]</p3_4_2_1>
       <p3_4_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_4_1_2>
       <p3_4_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_4_2_2>
       <p3_5_1_1>[Pole tekstowe]</p3_5_1_1>
       <p3_5_2_1>[Pole tekstowe]</p3_5_2_1>
       <p3_5_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_5_1_2>
       <p3_5_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_5_2_2>
       <p3_6_1_1>[Pole tekstowe]</p3_6_1_1>
       <p3_6_2_1>[Pole tekstowe]</p3_6_2_1>
       <p3_6_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_6_1_2>
       <p3_6_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_6_2_2>
       <p3_7_1_1>[Pole tekstowe]</p3_7_1_1>
       <p3_7_2_1>[Pole tekstowe]</p3_7_2_1>
       <p3_7_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_7_1_2>
       <p3_7_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_7_2_2>
       <p3_8_1_1>[Pole tekstowe]</p3_8_1_1>
       <p3_8_2_1>[Pole tekstowe]</p3_8_2_1>
       <p3_8_1_2>[pole wielowierszowe]</p3_8_1_2>
       <p3_8_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_8_2_2>
       <p3_9_1>[pole wielowierszowe]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[pole wielowierszowe]</p3_9_2>
       <p4A_1_>[Wartość wyboru w polu p4A_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p4A_1_>
       <p4A_2_1>[Pole kwoty]</p4A_2_1>
       <p4A_3>[Lista walut]</p4A_3>
       <p4A_4_>[Wartość wyboru w polu p4A_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_4_>
       <p4A_8_>[Wartość wyboru w polu p4A_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_8_>
       <p4A_5_>[Wartość wyboru w polu p4A_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_5_>
       <p4A_6_>[Wartość wyboru w polu p4A_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_6_>
       <p4A_9_>[Wartość wyboru w polu p4A_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_9_>
       <p4A_7_>[Wartość wyboru w polu p4A_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_7_>
       <p4A_10_>[Wartość wyboru w polu p4A_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4A_10_>
       <p4B_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4B_1>
       <p4B_2_1>[Pole kwoty]</p4B_2_1>
       <p4B_3>[Lista walut]</p4B_3>
       <p4B_4_>[Wartość wyboru w polu p4B_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4B_4_>
       <p4B_8_>[Wartość wyboru w polu p4B_8. Dostępne wartości: 2 ]</p4B_8_>
       <p4B_8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4B_8_1>
       <p4B_5_>[Wartość wyboru w polu p4B_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4B_5_>
       <p4B_6_>[Wartość wyboru w polu p4B_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4B_6_>
       <p4B_9_>[Wartość wyboru w polu p4B_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4B_9_>
       <p4B_7_>[Wartość wyboru w polu p4B_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4B_7_>
       <p4B_10_>[Wartość wyboru w polu p4B_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4B_10_>
       <p5_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_2>
       <p5_1_3_>[Wartość wyboru w polu p5_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_3_>
       <p5_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2_2>
       <p5_2_3_>[Wartość wyboru w polu p5_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_2_3_>
       <p5_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_2>
       <p5_3_3_>[Wartość wyboru w polu p5_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_3_3_>
       <p6_1_1>[Pole tekstowe]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_2>
       <p6_1_3_>[Wartość wyboru w polu p6_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_3_>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_2>
       <p6_2_3_>[Wartość wyboru w polu p6_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_2_3_>
       <p6_3_1>[Pole tekstowe]</p6_3_1>
       <p6_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_2>
       <p6_3_3_>[Wartość wyboru w polu p6_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_3_>
       <p6_4_1>[Pole tekstowe]</p6_4_1>
       <p6_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_2>
       <p6_4_3_>[Wartość wyboru w polu p6_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_4_3_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZ-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408233</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2_subfield_>2</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_2>Kowalski</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>Jan</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_3>Stefan</p1_2_subfield_3>
       <p1_3>PL</p1_3>
       <p1_4>Poznań</p1_4>
       <p1_5>Strzelecka</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>61-155</p1_8>
       <p1_9>Poznań</p1_9>
       <p1_10_subfield_>2</p1_10_subfield_>
       <p1_10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_10_subfield_3>
       <p1_10_subfield_2>Kowalski</p1_10_subfield_2>
       <p1_10_subfield_1>Jan</p1_10_subfield_1>
       <p1_11>Półwiejska</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p1_13>1</p1_13>
       <p1_14>Poznań</p1_14>
       <p1_15>61-155</p1_15>
       <p1_16>Poznań</p1_16>
       <p2A_>1</p2A_>
       <p2B_>1</p2B_>
       <p2C_1>test pola tekstowego</p2C_1>
       <p2C_2_>1</p2C_2_>
       <p2C_3_subfield_>2</p2C_3_subfield_>
       <p2C_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2C_3_subfield_3>
       <p2C_3_subfield_2>Kowalski</p2C_3_subfield_2>
       <p2C_4>Nowak</p2C_4>
       <p2C_5>Jan</p2C_5>
       <p2C_6>Stefan</p2C_6>
       <p2C_7_1>773461194</p2C_7_1>
       <p2C_7_2>23050608219</p2C_7_2>
       <p2C_8>PL</p2C_8>
       <p2C_9>Poznań</p2C_9>
       <p2C_10>Poznań</p2C_10>
       <p2C_11>wielkopolskie</p2C_11>
       <p2C_12>Strzelecka</p2C_12>
       <p2C_13>1</p2C_13>
       <p2C_14>1</p2C_14>
       <p2C_15>61-155</p2C_15>
       <p2C_16>Poznań</p2C_16>
       <p2D_1>test pola tekstowego</p2D_1>
       <p2D_2_>1</p2D_2_>
       <p2D_3_subfield_>2</p2D_3_subfield_>
       <p2D_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2D_3_subfield_3>
       <p2D_3_subfield_2>Kowalski</p2D_3_subfield_2>
       <p2D_4>Nowak</p2D_4>
       <p2D_5>Jan</p2D_5>
       <p2D_6>Stefan</p2D_6>
       <p2D_7_1>773461194</p2D_7_1>
       <p2D_7_2>23050608219</p2D_7_2>
       <p2D_8>PL</p2D_8>
       <p2D_9>Poznań</p2D_9>
       <p2D_10>Poznań</p2D_10>
       <p2D_11>wielkopolskie</p2D_11>
       <p2D_12>Strzelecka</p2D_12>
       <p2D_13>1</p2D_13>
       <p2D_14>1</p2D_14>
       <p2D_15>61-155</p2D_15>
       <p2D_16>Poznań</p2D_16>
       <p2D_17>Jan</p2D_17>
       <p2D_18>Półwiejska</p2D_18>
       <p2D_19>1</p2D_19>
       <p2D_20>1</p2D_20>
       <p2D_21>Poznań</p2D_21>
       <p2D_22>61-155</p2D_22>
       <p2D_23>Poznań</p2D_23>
       <p3_1_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1_1>
       <p3_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_1_2>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_3_1_1>test pola tekstowego</p3_3_1_1>
       <p3_3_2_1>test pola tekstowego</p3_3_2_1>
       <p3_3_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_3_1_2>
       <p3_3_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_3_2_2>
       <p3_4_1_1>test pola tekstowego</p3_4_1_1>
       <p3_4_2_1>test pola tekstowego</p3_4_2_1>
       <p3_4_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_4_1_2>
       <p3_4_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_4_2_2>
       <p3_5_1_1>test pola tekstowego</p3_5_1_1>
       <p3_5_2_1>test pola tekstowego</p3_5_2_1>
       <p3_5_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_5_1_2>
       <p3_5_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_5_2_2>
       <p3_6_1_1>test pola tekstowego</p3_6_1_1>
       <p3_6_2_1>test pola tekstowego</p3_6_2_1>
       <p3_6_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_6_1_2>
       <p3_6_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_6_2_2>
       <p3_7_1_1>test pola tekstowego</p3_7_1_1>
       <p3_7_2_1>test pola tekstowego</p3_7_2_1>
       <p3_7_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_7_1_2>
       <p3_7_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_7_2_2>
       <p3_8_1_1>test pola tekstowego</p3_8_1_1>
       <p3_8_2_1>test pola tekstowego</p3_8_2_1>
       <p3_8_1_2>to jest pole wielowierszowe</p3_8_1_2>
       <p3_8_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_8_2_2>
       <p3_9_1>to jest pole wielowierszowe</p3_9_1>
       <p3_9_2>to jest pole wielowierszowe</p3_9_2>
       <p4A_1_>1</p4A_1_>
       <p4A_2_1>10</p4A_2_1>
       <p4A_3></p4A_3>
       <p4A_4_>1</p4A_4_>
       <p4A_8_>1</p4A_8_>
       <p4A_5_>1</p4A_5_>
       <p4A_6_>1</p4A_6_>
       <p4A_9_>1</p4A_9_>
       <p4A_7_>1</p4A_7_>
       <p4A_10_>1</p4A_10_>
       <p4B_1>1</p4B_1>
       <p4B_2_1>10</p4B_2_1>
       <p4B_3></p4B_3>
       <p4B_4_>1</p4B_4_>
       <p4B_8_>1</p4B_8_>
       <p4B_8_1>1</p4B_8_1>
       <p4B_5_>1</p4B_5_>
       <p4B_6_>1</p4B_6_>
       <p4B_9_>1</p4B_9_>
       <p4B_7_>1</p4B_7_>
       <p4B_10_>1</p4B_10_>
       <p5_1_2>10</p5_1_2>
       <p5_1_3_>1</p5_1_3_>
       <p5_2_2>10</p5_2_2>
       <p5_2_3_>1</p5_2_3_>
       <p5_3_2>10</p5_3_2>
       <p5_3_3_>1</p5_3_3_>
       <p6_1_1>test pola tekstowego</p6_1_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_1_3_>1</p6_1_3_>
       <p6_2_1>test pola tekstowego</p6_2_1>
       <p6_2_2>10</p6_2_2>
       <p6_2_3_>1</p6_2_3_>
       <p6_3_1>test pola tekstowego</p6_3_1>
       <p6_3_2>10</p6_3_2>
       <p6_3_3_>1</p6_3_3_>
       <p6_4_1>test pola tekstowego</p6_4_1>
       <p6_4_2>10</p6_4_2>
       <p6_4_3_>1</p6_4_3_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>