Pola formularza

Formularz: NFZ WNE-100 Wniosek o wydanie formularza serii E-100Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408395</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[nazwiskoRodowe]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[obywatelstwo]</p1_5>
       <p1_6>[PESEL]</p1_6>
       <p1_7_1>[KodKraju]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Miejscowosc]</p1_7_2>
       <p1_7_3>[Gmina]</p1_7_3>
       <p1_7_4>[KodPocztowy]</p1_7_4>
       <p1_7_5>[Telefon]</p1_7_5>
       <p1_7_6>[Ulica]</p1_7_6>
       <p1_7_7>[NrDomu]</p1_7_7>
       <p1_7_8>[NrLokalu]</p1_7_8>
       <p1_8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_8>
       <p1_9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_9>
       <p1_10_>[Wartość wyboru w polu p1_10. Dostępne wartości: 1 6 9 12 2 7 10 13 3 14 4 8 11 15 5 ]</p1_10_>
       <p1_10_16>[pole wielowierszowe]</p1_10_16>
       <p1_11_1>[data]</p1_11_1>
       <p1_11_2>[data]</p1_11_2>
       <p1_11_3>[kraj]</p1_11_3>
       <p1_12_6>[Pole tekstowe]</p1_12_6>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1_12_>
       <p2_1_1>[nazwisko]</p2_1_1>
       <p2_1_2_subfield_0>[imię]</p2_1_2_subfield_0>
       <p2_1_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_1_2_subfield_1>
       <p2_1_3>[dataUrodzenia]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[Pole tekstowe]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[PESEL]</p2_1_5>
       <p2_2_1>[nazwisko]</p2_2_1>
       <p2_2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_2_subfield_0>
       <p2_2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_2_subfield_1>
       <p2_2_3>[dataUrodzenia]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[Pole tekstowe]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[PESEL]</p2_2_5>
       <p2_3_1>[nazwisko]</p2_3_1>
       <p2_3_2_subfield_0>[imię]</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_3_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_3>[dataUrodzenia]</p2_3_3>
       <p2_3_4>[Pole tekstowe]</p2_3_4>
       <p2_3_5>[PESEL]</p2_3_5>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p8_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica korespondencji]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>[poczta korespondencji]</p8_subfield_5>
       <p4>[Data wypełnienia]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6>[data]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ WNE-100</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408395</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>Kowalski</p1_3>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_5>polskie</p1_5>
       <p1_6>23050608219</p1_6>
       <p1_7_1>PL</p1_7_1>
       <p1_7_2>Poznań</p1_7_2>
       <p1_7_3>Poznań</p1_7_3>
       <p1_7_4>61-155</p1_7_4>
       <p1_7_5>500600400</p1_7_5>
       <p1_7_6>Strzelecka</p1_7_6>
       <p1_7_7>1</p1_7_7>
       <p1_7_8>1</p1_7_8>
       <p1_8>1</p1_8>
       <p1_9>NR-4321</p1_9>
       <p1_10_>1</p1_10_>
       <p1_10_16>to jest pole wielowierszowe</p1_10_16>
       <p1_11_1>30-10-1990</p1_11_1>
       <p1_11_2>30-10-1990</p1_11_2>
       <p1_11_3>PL</p1_11_3>
       <p1_12_6>test pola tekstowego</p1_12_6>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p2_1_1>Kowalski</p2_1_1>
       <p2_1_2_subfield_0>Jan</p2_1_2_subfield_0>
       <p2_1_2_subfield_1>Stefan</p2_1_2_subfield_1>
       <p2_1_3>30-10-1985</p2_1_3>
       <p2_1_4>test pola tekstowego</p2_1_4>
       <p2_1_5>23050608219</p2_1_5>
       <p2_2_1>Kowalski</p2_2_1>
       <p2_2_2_subfield_0>Jan</p2_2_2_subfield_0>
       <p2_2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_2_subfield_1>
       <p2_2_3>30-10-1985</p2_2_3>
       <p2_2_4>test pola tekstowego</p2_2_4>
       <p2_2_5>23050608219</p2_2_5>
       <p2_3_1>Kowalski</p2_3_1>
       <p2_3_2_subfield_0>Jan</p2_3_2_subfield_0>
       <p2_3_2_subfield_1>Stefan</p2_3_2_subfield_1>
       <p2_3_3>30-10-1985</p2_3_3>
       <p2_3_4>test pola tekstowego</p2_3_4>
       <p2_3_5>23050608219</p2_3_5>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p3_>1</p3_>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Półwiejska</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>61-155</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>Poznań</p8_subfield_5>
       <p4>30-10-2014</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>