Pola formularza

Formularz: RZ-2A Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408412</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p1A_>[Wartość wyboru w polu p1A. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1A_>
       <p1B_>[Wartość wyboru w polu p1B. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1B_>
       <p1C_0>[Pole tekstowe]</p1C_0>
       <p1C_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1C_1_subfield_>
       <p1C_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1C_1_subfield_3>
       <p1C_1_subfield_2>[nazwisko]</p1C_1_subfield_2>
       <p1C_1_subfield_1>[imię]</p1C_1_subfield_1>
       <p1C_2>[MiejscowoscKor]</p1C_2>
       <p1C_3>[MiejscowoscKor]</p1C_3>
       <p1C_4>[NrDomuKor]</p1C_4>
       <p1C_5>[NrLokaluKor]</p1C_5>
       <p1C_6>[KodPocztowyKor]</p1C_6>
       <p1C_7>[PocztaKor]</p1C_7>
       <p1D_0>[Pole tekstowe]</p1D_0>
       <p1D_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1D_1_subfield_>
       <p1D_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1D_1_subfield_3>
       <p1D_1_subfield_2>[nazwisko]</p1D_1_subfield_2>
       <p1D_1_subfield_1>[imię]</p1D_1_subfield_1>
       <p1D_2>[MiejscowoscKor]</p1D_2>
       <p1D_3>[UlicaKor]</p1D_3>
       <p1D_4>[NrDomuKor]</p1D_4>
       <p1D_5>[NrLokaluKor]</p1D_5>
       <p1D_6>[KodPocztowyKor]</p1D_6>
       <p1D_7>[PocztaKor]</p1D_7>
       <p2A_>[Wartość wyboru w polu p2A. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2A_>
       <p2B_>[Wartość wyboru w polu p2B. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2B_>
       <p2C_0>[Pole tekstowe]</p2C_0>
       <p2C_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2C_1_subfield_>
       <p2C_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2C_1_subfield_3>
       <p2C_1_subfield_2>[nazwisko]</p2C_1_subfield_2>
       <p2C_1_subfield_1>[imię]</p2C_1_subfield_1>
       <p2C_2>[MiejscowoscKor]</p2C_2>
       <p2C_3>[UlicaKor]</p2C_3>
       <p2C_4>[NrDomuKor]</p2C_4>
       <p2C_5>[NrLokaluKor]</p2C_5>
       <p2C_6>[KodPocztowyKor]</p2C_6>
       <p2C_7>[PocztaKor]</p2C_7>
       <p2D_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2D_1_subfield_>
       <p2D_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2D_1_subfield_3>
       <p2D_1_subfield_2>[nazwisko]</p2D_1_subfield_2>
       <p2D_1_subfield_1>[imię]</p2D_1_subfield_1>
       <p2D_2>[MiejscowoscKor]</p2D_2>
       <p2D_3>[UlicaKor]</p2D_3>
       <p2D_4>[NrDomuKor]</p2D_4>
       <p2D_5>[NrLokaluKor]</p2D_5>
       <p2D_6>[KodPocztowyKor]</p2D_6>
       <p2D_7>[PocztaKor]</p2D_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZ-2A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2408412</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p1A_>1</p1A_>
       <p1B_>1</p1B_>
       <p1C_0>test pola tekstowego</p1C_0>
       <p1C_1_subfield_>2</p1C_1_subfield_>
       <p1C_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1C_1_subfield_3>
       <p1C_1_subfield_2>Kowalski</p1C_1_subfield_2>
       <p1C_1_subfield_1>Jan</p1C_1_subfield_1>
       <p1C_2>Poznań</p1C_2>
       <p1C_3>Poznań</p1C_3>
       <p1C_4>1</p1C_4>
       <p1C_5>1</p1C_5>
       <p1C_6>61-155</p1C_6>
       <p1C_7>Poznań</p1C_7>
       <p1D_0>test pola tekstowego</p1D_0>
       <p1D_1_subfield_>2</p1D_1_subfield_>
       <p1D_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1D_1_subfield_3>
       <p1D_1_subfield_2>Kowalski</p1D_1_subfield_2>
       <p1D_1_subfield_1>Jan</p1D_1_subfield_1>
       <p1D_2>Poznań</p1D_2>
       <p1D_3>Półwiejska</p1D_3>
       <p1D_4>1</p1D_4>
       <p1D_5>1</p1D_5>
       <p1D_6>61-155</p1D_6>
       <p1D_7>Poznań</p1D_7>
       <p2A_>1</p2A_>
       <p2B_>1</p2B_>
       <p2C_0>test pola tekstowego</p2C_0>
       <p2C_1_subfield_>2</p2C_1_subfield_>
       <p2C_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2C_1_subfield_3>
       <p2C_1_subfield_2>Kowalski</p2C_1_subfield_2>
       <p2C_1_subfield_1>Jan</p2C_1_subfield_1>
       <p2C_2>Poznań</p2C_2>
       <p2C_3>Półwiejska</p2C_3>
       <p2C_4>1</p2C_4>
       <p2C_5>1</p2C_5>
       <p2C_6>61-155</p2C_6>
       <p2C_7>Poznań</p2C_7>
       <p2D_1_subfield_>2</p2D_1_subfield_>
       <p2D_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2D_1_subfield_3>
       <p2D_1_subfield_2>Kowalski</p2D_1_subfield_2>
       <p2D_1_subfield_1>Jan</p2D_1_subfield_1>
       <p2D_2>Poznań</p2D_2>
       <p2D_3>Półwiejska</p2D_3>
       <p2D_4>1</p2D_4>
       <p2D_5>1</p2D_5>
       <p2D_6>61-155</p2D_6>
       <p2D_7>Poznań</p2D_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>