Pola formularza

Formularz: RZ-W Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409724</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>[imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_3>[drugie imię]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3>[KodKraju]</p1_3>
       <p1_4>[Miejscowosc]</p1_4>
       <p1_5>[Ulica]</p1_5>
       <p1_6>[NrDomu]</p1_6>
       <p1_7>[NrLokalu]</p1_7>
       <p1_8>[KodPocztowy]</p1_8>
       <p1_9>[Poczta]</p1_9>
       <p1_10_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_10_1_subfield_>
       <p1_10_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_10_1_subfield_3>
       <p1_10_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_10_1_subfield_2>
       <p1_10_1_subfield_1>[imię]</p1_10_1_subfield_1>
       <p1_11>[UlicaKor]</p1_11>
       <p1_12>[NrDomuKor]</p1_12>
       <p1_13>[NrLokaluKor]</p1_13>
       <p1_14>[MiejscowoscKor]</p1_14>
       <p1_15>[KodPocztowyKor]</p1_15>
       <p1_16>[PocztaKor]</p1_16>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_2_subfield_>
       <p2_2_subfield_4>[nazwa pełna]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_2>[nazwisko]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_1>[imię]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_3>[drugie imię]</p2_2_subfield_3>
       <p2_3>[KodKraju]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_8>[KodPocztowy]</p2_8>
       <p2_9>[Poczta]</p2_9>
       <p2_10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_10_subfield_>
       <p2_10_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_10_subfield_3>
       <p2_10_subfield_2>[nazwisko]</p2_10_subfield_2>
       <p2_10_subfield_1>[imię]</p2_10_subfield_1>
       <p2_11>[UlicaKor]</p2_11>
       <p2_12>[NrDomuKor]</p2_12>
       <p2_13>[NrLokaluKor]</p2_13>
       <p2_14>[MiejscowoscKor]</p2_14>
       <p2_15>[KodPocztowyKor]</p2_15>
       <p2_16>[PocztaKor]</p2_16>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_4>[nazwa pełna]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_2>[nazwisko]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_1>[imię]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_3>[drugie imię]</p3_2_subfield_3>
       <p3_3>[KodKraju]</p3_3>
       <p3_4>[Miejscowosc]</p3_4>
       <p3_5>[Ulica]</p3_5>
       <p3_6>[NrDomu]</p3_6>
       <p3_7>[NrLokalu]</p3_7>
       <p3_8>[KodPocztowy]</p3_8>
       <p3_9>[Poczta]</p3_9>
       <p3_10_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_10_1_subfield_>
       <p3_10_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_10_1_subfield_3>
       <p3_10_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_10_1_subfield_2>
       <p3_10_1_subfield_1>[imię]</p3_10_1_subfield_1>
       <p3_11>[UlicaKor]</p3_11>
       <p3_12>[NrDomuKor]</p3_12>
       <p3_13>[NrLokaluKor]</p3_13>
       <p3_14>[MiejscowoscKor]</p3_14>
       <p3_15>[KodPocztowyKor]</p3_15>
       <p3_16>[PocztaKor]</p3_16>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_2_subfield_>
       <p4_2_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_2_subfield_4>
       <p4_2_subfield_2>[nazwisko]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_1>[imię]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_3>[drugie imię]</p4_2_subfield_3>
       <p4_3>[KodKraju]</p4_3>
       <p4_4>[Miejscowosc]</p4_4>
       <p4_5>[Ulica]</p4_5>
       <p4_6>[NrDomu]</p4_6>
       <p4_7>[NrLokalu]</p4_7>
       <p4_8>[KodPocztowy]</p4_8>
       <p4_9>[Poczta]</p4_9>
       <p4_10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_10_subfield_>
       <p4_10_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_10_subfield_3>
       <p4_10_subfield_2>[nazwisko]</p4_10_subfield_2>
       <p4_10_subfield_1>[imię]</p4_10_subfield_1>
       <p4_11>[UlicaKor]</p4_11>
       <p4_12>[NrDomuKor]</p4_12>
       <p4_13>[NrLokaluKor]</p4_13>
       <p4_14>[MiejscowoscKor]</p4_14>
       <p4_15>[KodPocztowyKor]</p4_15>
       <p4_16>[PocztaKor]</p4_16>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_2_subfield_>
       <p5_2_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_2>[nazwisko]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_1>[imię]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_3>[drugie imię]</p5_2_subfield_3>
       <p5_3>[KodKraju]</p5_3>
       <p5_4>[Miejscowosc]</p5_4>
       <p5_5>[Ulica]</p5_5>
       <p5_6>[NrDomu]</p5_6>
       <p5_7>[NrLokalu]</p5_7>
       <p5_8>[KodPocztowy]</p5_8>
       <p5_9>[Poczta]</p5_9>
       <p5_10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_10_subfield_>
       <p5_10_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_10_subfield_3>
       <p5_10_subfield_2>[nazwisko]</p5_10_subfield_2>
       <p5_10_subfield_1>[imię]</p5_10_subfield_1>
       <p5_11>[UlicaKor]</p5_11>
       <p5_12>[NrDomuKor]</p5_12>
       <p5_13>[NrLokaluKor]</p5_13>
       <p5_14>[MiejscowoscKor]</p5_14>
       <p5_15>[KodPocztowyKor]</p5_15>
       <p5_16>[PocztaKor]</p5_16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZ-W</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409724</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2_subfield_>2</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_2>Kowalski</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>Jan</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_3>Stefan</p1_2_subfield_3>
       <p1_3>PL</p1_3>
       <p1_4>Poznań</p1_4>
       <p1_5>Strzelecka</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>61-155</p1_8>
       <p1_9>Poznań</p1_9>
       <p1_10_1_subfield_>2</p1_10_1_subfield_>
       <p1_10_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_10_1_subfield_3>
       <p1_10_1_subfield_2>Kowalski</p1_10_1_subfield_2>
       <p1_10_1_subfield_1>Jan</p1_10_1_subfield_1>
       <p1_11>Półwiejska</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p1_13>1</p1_13>
       <p1_14>Poznań</p1_14>
       <p1_15>61-155</p1_15>
       <p1_16>Poznań</p1_16>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2_subfield_>2</p2_2_subfield_>
       <p2_2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_2>Kowalski</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_1>Jan</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_3>Stefan</p2_2_subfield_3>
       <p2_3>PL</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_5>Strzelecka</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>61-155</p2_8>
       <p2_9>Poznań</p2_9>
       <p2_10_subfield_>2</p2_10_subfield_>
       <p2_10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_10_subfield_3>
       <p2_10_subfield_2>Kowalski</p2_10_subfield_2>
       <p2_10_subfield_1>Jan</p2_10_subfield_1>
       <p2_11>Półwiejska</p2_11>
       <p2_12>1</p2_12>
       <p2_13>1</p2_13>
       <p2_14>Poznań</p2_14>
       <p2_15>61-155</p2_15>
       <p2_16>Poznań</p2_16>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2_subfield_>2</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_2>Kowalski</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_1>Jan</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_3>Stefan</p3_2_subfield_3>
       <p3_3>PL</p3_3>
       <p3_4>Poznań</p3_4>
       <p3_5>Strzelecka</p3_5>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p3_8>61-155</p3_8>
       <p3_9>Poznań</p3_9>
       <p3_10_1_subfield_>2</p3_10_1_subfield_>
       <p3_10_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_10_1_subfield_3>
       <p3_10_1_subfield_2>Kowalski</p3_10_1_subfield_2>
       <p3_10_1_subfield_1>Jan</p3_10_1_subfield_1>
       <p3_11>Półwiejska</p3_11>
       <p3_12>1</p3_12>
       <p3_13>1</p3_13>
       <p3_14>Poznań</p3_14>
       <p3_15>61-155</p3_15>
       <p3_16>Poznań</p3_16>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2_subfield_>2</p4_2_subfield_>
       <p4_2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_2_subfield_4>
       <p4_2_subfield_2>Kowalski</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_1>Jan</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_3>Stefan</p4_2_subfield_3>
       <p4_3>PL</p4_3>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p4_5>Strzelecka</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8>61-155</p4_8>
       <p4_9>Poznań</p4_9>
       <p4_10_subfield_>2</p4_10_subfield_>
       <p4_10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_10_subfield_3>
       <p4_10_subfield_2>Kowalski</p4_10_subfield_2>
       <p4_10_subfield_1>Jan</p4_10_subfield_1>
       <p4_11>Półwiejska</p4_11>
       <p4_12>1</p4_12>
       <p4_13>1</p4_13>
       <p4_14>Poznań</p4_14>
       <p4_15>61-155</p4_15>
       <p4_16>Poznań</p4_16>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2_subfield_>2</p5_2_subfield_>
       <p5_2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_2>Kowalski</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_1>Jan</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_3>Stefan</p5_2_subfield_3>
       <p5_3>PL</p5_3>
       <p5_4>Poznań</p5_4>
       <p5_5>Strzelecka</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p5_8>61-155</p5_8>
       <p5_9>Poznań</p5_9>
       <p5_10_subfield_>2</p5_10_subfield_>
       <p5_10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_10_subfield_3>
       <p5_10_subfield_2>Kowalski</p5_10_subfield_2>
       <p5_10_subfield_1>Jan</p5_10_subfield_1>
       <p5_11>Półwiejska</p5_11>
       <p5_12>1</p5_12>
       <p5_13>1</p5_13>
       <p5_14>Poznań</p5_14>
       <p5_15>61-155</p5_15>
       <p5_16>Poznań</p5_16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>