Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZ-1 (2) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczeniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409860</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p8_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p8_subfield_0>
       <p9>[nazwaPelna]</p9>
       <p10>[nazwa]</p10>
       <p11>[REGON]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p22_>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_4>[nazwa pełna]</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_2>[nazwisko]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_3>[drugie imię]</p23_subfield_3>
       <p24_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p24_subfield_>
       <p24_subfield_3>[nazwa skrócona]</p24_subfield_3>
       <p24_subfield_1>[imię ojca]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[imię matki]</p24_subfield_2>
       <p25>[dataUrodzenia]</p25>
       <p26>[NIP]</p26>
       <p27_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p27_subfield_>
       <p27_subfield_2>[REGON]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_1>[PESEL]</p27_subfield_1>
       <p28>[Telefon]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30_subfield_0>[miejscowość]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[ulica]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>[nr domu]</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>[nr lokalu]</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>[kod pocztowy]</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>[poczta]</p30_subfield_5>
       <p31>[KodKraju]</p31>
       <p32>[Wojewodztwo]</p32>
       <p33>[Powiat]</p33>
       <p34>[Gmina]</p34>
       <p35>[Ulica]</p35>
       <p36>[NrDomu]</p36>
       <p37>[NrLokalu]</p37>
       <p38>[Miejscowosc]</p38>
       <p39>[KodPocztowy]</p39>
       <p40>[Poczta]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44_2>[data]</p44_2>
       <p44_3>[Pole tekstowe]</p44_3>
       <p44_1_>[Wartość wyboru w polu p44_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p44_1_>
       <p44_4>[data]</p44_4>
       <p45_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_1>
       <p45_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_2>
       <p45_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_3>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p45_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_4>
       <p48>[data]</p48>
       <p65>[NIP]</p65>
       <p66_subfield_1>[nazwisko]</p66_subfield_1>
       <p66_subfield_0>[imię]</p66_subfield_0>
       <p67>[KodKraju]</p67>
       <p68>[Wojewodztwo]</p68>
       <p69>[Powiat]</p69>
       <p70>[Gmina]</p70>
       <p71>[Ulica]</p71>
       <p72>[NrDomu]</p72>
       <p73>[NrLokalu]</p73>
       <p74>[Miejscowosc]</p74>
       <p75>[KodPocztowy]</p75>
       <p76>[Poczta]</p76>
       <p77>[NIP]</p77>
       <p78_subfield_1>[nazwisko]</p78_subfield_1>
       <p78_subfield_0>[imię]</p78_subfield_0>
       <p79>[KodKraju]</p79>
       <p80>[Wojewodztwo]</p80>
       <p81>[Powiat]</p81>
       <p82>[Gmina]</p82>
       <p83>[Ulica]</p83>
       <p84>[NrDomu]</p84>
       <p85>[NrLokalu]</p85>
       <p86>[Miejscowosc]</p86>
       <p87>[KodPocztowy]</p87>
       <p88>[Poczta]</p88>
       <p89>[NIP]</p89>
       <p90_subfield_1>[nazwisko]</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_0>[imię]</p90_subfield_0>
       <p91>[KodKraju]</p91>
       <p92>[Wojewodztwo]</p92>
       <p93>[Powiat]</p93>
       <p94>[Gmina]</p94>
       <p95>[Ulica]</p95>
       <p96>[NrDomu]</p96>
       <p97>[NrLokalu]</p97>
       <p98>[Miejscowosc]</p98>
       <p99>[KodPocztowy]</p99>
       <p100>[Poczta]</p100>
       <p101>[NIP]</p101>
       <p102_subfield_1>[nazwisko]</p102_subfield_1>
       <p102_subfield_0>[imię]</p102_subfield_0>
       <p103>[KodKraju]</p103>
       <p104>[Wojewodztwo]</p104>
       <p105>[Powiat]</p105>
       <p106>[Gmina]</p106>
       <p107>[Ulica]</p107>
       <p108>[NrDomu]</p108>
       <p109>[NrLokalu]</p109>
       <p110>[Miejscowosc]</p110>
       <p111>[KodPocztowy]</p111>
       <p112>[Poczta]</p112>
       <p113>[NIP]</p113>
       <p114_subfield_1>[nazwisko]</p114_subfield_1>
       <p114_subfield_0>[imię]</p114_subfield_0>
       <p115>[KodKraju]</p115>
       <p116>[Wojewodztwo]</p116>
       <p117>[Powiat]</p117>
       <p118>[Gmina]</p118>
       <p119>[Ulica]</p119>
       <p120>[NrDomu]</p120>
       <p121>[NrLokalu]</p121>
       <p122>[Miejscowosc]</p122>
       <p123>[KodPocztowy]</p123>
       <p124>[Poczta]</p124>
       <p125>[NIP]</p125>
       <p126_subfield_1>[nazwisko]</p126_subfield_1>
       <p126_subfield_0>[imię]</p126_subfield_0>
       <p127>[KodKraju]</p127>
       <p128>[Wojewodztwo]</p128>
       <p129>[Powiat]</p129>
       <p130>[Gmina]</p130>
       <p131>[Ulica]</p131>
       <p132>[NrDomu]</p132>
       <p133>[NrLokalu]</p133>
       <p134>[Miejscowosc]</p134>
       <p135>[KodPocztowy]</p135>
       <p136>[Poczta]</p136>
       <p137>[NIP]</p137>
       <p138_subfield_1>[nazwisko]</p138_subfield_1>
       <p138_subfield_0>[imię]</p138_subfield_0>
       <p139>[KodKraju]</p139>
       <p140>[Wojewodztwo]</p140>
       <p141>[Powiat]</p141>
       <p142>[Gmina]</p142>
       <p143>[Ulica]</p143>
       <p144>[NrDomu]</p144>
       <p145>[NrLokalu]</p145>
       <p146>[Miejscowosc]</p146>
       <p147>[KodPocztowy]</p147>
       <p148>[Poczta]</p148>
       <p149>[NIP]</p149>
       <p150_subfield_1>[nazwisko]</p150_subfield_1>
       <p150_subfield_0>[imię]</p150_subfield_0>
       <p151>[KodKraju]</p151>
       <p152>[Wojewodztwo]</p152>
       <p153>[Powiat]</p153>
       <p154>[Gmina]</p154>
       <p155>[Ulica]</p155>
       <p156>[NrDomu]</p156>
       <p157>[NrLokalu]</p157>
       <p158>[Miejscowosc]</p158>
       <p159>[KodPocztowy]</p159>
       <p160>[Poczta]</p160>
       <p161>[NIP]</p161>
       <p162_subfield_1>[nazwisko]</p162_subfield_1>
       <p162_subfield_0>[imię]</p162_subfield_0>
       <p163>[KodKraju]</p163>
       <p164>[Wojewodztwo]</p164>
       <p165>[Powiat]</p165>
       <p166>[Gmina]</p166>
       <p167>[Ulica]</p167>
       <p168>[NrDomu]</p168>
       <p169>[NrLokalu]</p169>
       <p170>[Miejscowosc]</p170>
       <p171>[KodPocztowy]</p171>
       <p172>[Poczta]</p172>
       <p173>[NIP]</p173>
       <p174_subfield_1>[nazwisko]</p174_subfield_1>
       <p174_subfield_0>[imię]</p174_subfield_0>
       <p175>[KodKraju]</p175>
       <p176>[Wojewodztwo]</p176>
       <p177>[Powiat]</p177>
       <p178>[Gmina]</p178>
       <p179>[Ulica]</p179>
       <p180>[NrDomu]</p180>
       <p181>[NrLokalu]</p181>
       <p182>[Miejscowosc]</p182>
       <p183>[KodPocztowy]</p183>
       <p184>[Poczta]</p184>
       <p185>[NIP]</p185>
       <p186_subfield_1>[nazwisko]</p186_subfield_1>
       <p186_subfield_0>[imię]</p186_subfield_0>
       <p187>[KodKraju]</p187>
       <p188>[Wojewodztwo]</p188>
       <p189>[Powiat]</p189>
       <p190>[Gmina]</p190>
       <p191>[Ulica]</p191>
       <p192>[NrDomu]</p192>
       <p193>[NrLokalu]</p193>
       <p194>[Miejscowosc]</p194>
       <p195>[KodPocztowy]</p195>
       <p196>[Poczta]</p196>
       <p197>[NIP]</p197>
       <p198_subfield_1>[nazwisko]</p198_subfield_1>
       <p198_subfield_0>[imię]</p198_subfield_0>
       <p199>[KodKraju]</p199>
       <p200>[Wojewodztwo]</p200>
       <p201>[Powiat]</p201>
       <p202>[Gmina]</p202>
       <p203>[Ulica]</p203>
       <p204>[NrDomu]</p204>
       <p205>[NrLokalu]</p205>
       <p206>[Miejscowosc]</p206>
       <p207>[KodPocztowy]</p207>
       <p208>[Poczta]</p208>
       <p209>[NIP]</p209>
       <p210_subfield_1>[nazwisko]</p210_subfield_1>
       <p210_subfield_0>[imię]</p210_subfield_0>
       <p211>[KodKraju]</p211>
       <p212>[Wojewodztwo]</p212>
       <p213>[Powiat]</p213>
       <p214>[Gmina]</p214>
       <p215>[Ulica]</p215>
       <p216>[NrDomu]</p216>
       <p217>[NrLokalu]</p217>
       <p218>[Miejscowosc]</p218>
       <p219>[KodPocztowy]</p219>
       <p220>[Poczta]</p220>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZ-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409860</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>30-10-2014</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8_subfield_0>3022</p8_subfield_0>
       <p9>Pełna nazwa testowa</p9>
       <p10>nazwa testowa</p10>
       <p11>773461194</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_2>Kowalski</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_3>Stefan</p23_subfield_3>
       <p24_subfield_>2</p24_subfield_>
       <p24_subfield_3>nazwa testowa</p24_subfield_3>
       <p24_subfield_1>Stefan</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>Danuta</p24_subfield_2>
       <p25>30-10-1985</p25>
       <p26>8875155741</p26>
       <p27_subfield_>2</p27_subfield_>
       <p27_subfield_2>773461194</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_1>23050608219</p27_subfield_1>
       <p28>500600400</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30_subfield_0>Poznań</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Strzelecka</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>1</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>1</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>61-155</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>Poznań</p30_subfield_5>
       <p31>PL</p31>
       <p32>wielkopolskie</p32>
       <p33>poznański</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>Strzelecka</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>61-155</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44_2>30-10-1990</p44_2>
       <p44_3>test pola tekstowego</p44_3>
       <p44_1_>1</p44_1_>
       <p44_4>30-10-1990</p44_4>
       <p45_1>1</p45_1>
       <p45_2>1</p45_2>
       <p45_3>1</p45_3>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p45_4>1</p45_4>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p65>8875155741</p65>
       <p66_subfield_1>Kowalski</p66_subfield_1>
       <p66_subfield_0>Jan</p66_subfield_0>
       <p67>PL</p67>
       <p68>wielkopolskie</p68>
       <p69>poznański</p69>
       <p70>Poznań</p70>
       <p71>Strzelecka</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>Poznań</p74>
       <p75>61-155</p75>
       <p76>Poznań</p76>
       <p77>8875155741</p77>
       <p78_subfield_1>Kowalski</p78_subfield_1>
       <p78_subfield_0>Jan</p78_subfield_0>
       <p79>PL</p79>
       <p80>wielkopolskie</p80>
       <p81>poznański</p81>
       <p82>Poznań</p82>
       <p83>Strzelecka</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>Poznań</p86>
       <p87>61-155</p87>
       <p88>Poznań</p88>
       <p89>8875155741</p89>
       <p90_subfield_1>Kowalski</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_0>Jan</p90_subfield_0>
       <p91>PL</p91>
       <p92>wielkopolskie</p92>
       <p93>poznański</p93>
       <p94>Poznań</p94>
       <p95>Strzelecka</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>Poznań</p98>
       <p99>61-155</p99>
       <p100>Poznań</p100>
       <p101>8875155741</p101>
       <p102_subfield_1>Kowalski</p102_subfield_1>
       <p102_subfield_0>Jan</p102_subfield_0>
       <p103>PL</p103>
       <p104>wielkopolskie</p104>
       <p105>poznański</p105>
       <p106>Poznań</p106>
       <p107>Strzelecka</p107>
       <p108>1</p108>
       <p109>1</p109>
       <p110>Poznań</p110>
       <p111>61-155</p111>
       <p112>Poznań</p112>
       <p113>8875155741</p113>
       <p114_subfield_1>Kowalski</p114_subfield_1>
       <p114_subfield_0>Jan</p114_subfield_0>
       <p115>PL</p115>
       <p116>wielkopolskie</p116>
       <p117>poznański</p117>
       <p118>Poznań</p118>
       <p119>Strzelecka</p119>
       <p120>1</p120>
       <p121>1</p121>
       <p122>Poznań</p122>
       <p123>61-155</p123>
       <p124>Poznań</p124>
       <p125>8875155741</p125>
       <p126_subfield_1>Kowalski</p126_subfield_1>
       <p126_subfield_0>Jan</p126_subfield_0>
       <p127>PL</p127>
       <p128>wielkopolskie</p128>
       <p129>poznański</p129>
       <p130>Poznań</p130>
       <p131>Strzelecka</p131>
       <p132>1</p132>
       <p133>1</p133>
       <p134>Poznań</p134>
       <p135>61-155</p135>
       <p136>Poznań</p136>
       <p137>8875155741</p137>
       <p138_subfield_1>Kowalski</p138_subfield_1>
       <p138_subfield_0>Jan</p138_subfield_0>
       <p139>PL</p139>
       <p140>wielkopolskie</p140>
       <p141>poznański</p141>
       <p142>Poznań</p142>
       <p143>Strzelecka</p143>
       <p144>1</p144>
       <p145>1</p145>
       <p146>Poznań</p146>
       <p147>61-155</p147>
       <p148>Poznań</p148>
       <p149>8875155741</p149>
       <p150_subfield_1>Kowalski</p150_subfield_1>
       <p150_subfield_0>Jan</p150_subfield_0>
       <p151>PL</p151>
       <p152>wielkopolskie</p152>
       <p153>poznański</p153>
       <p154>Poznań</p154>
       <p155>Strzelecka</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158>Poznań</p158>
       <p159>61-155</p159>
       <p160>Poznań</p160>
       <p161>8875155741</p161>
       <p162_subfield_1>Kowalski</p162_subfield_1>
       <p162_subfield_0>Jan</p162_subfield_0>
       <p163>PL</p163>
       <p164>wielkopolskie</p164>
       <p165>poznański</p165>
       <p166>Poznań</p166>
       <p167>Strzelecka</p167>
       <p168>1</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>Poznań</p170>
       <p171>61-155</p171>
       <p172>Poznań</p172>
       <p173>8875155741</p173>
       <p174_subfield_1>Kowalski</p174_subfield_1>
       <p174_subfield_0>Jan</p174_subfield_0>
       <p175>PL</p175>
       <p176>wielkopolskie</p176>
       <p177>poznański</p177>
       <p178>Poznań</p178>
       <p179>Strzelecka</p179>
       <p180>1</p180>
       <p181>1</p181>
       <p182>Poznań</p182>
       <p183>61-155</p183>
       <p184>Poznań</p184>
       <p185>8875155741</p185>
       <p186_subfield_1>Kowalski</p186_subfield_1>
       <p186_subfield_0>Jan</p186_subfield_0>
       <p187>PL</p187>
       <p188>wielkopolskie</p188>
       <p189>poznański</p189>
       <p190>Poznań</p190>
       <p191>Strzelecka</p191>
       <p192>1</p192>
       <p193>1</p193>
       <p194>Poznań</p194>
       <p195>61-155</p195>
       <p196>Poznań</p196>
       <p197>8875155741</p197>
       <p198_subfield_1>Kowalski</p198_subfield_1>
       <p198_subfield_0>Jan</p198_subfield_0>
       <p199>PL</p199>
       <p200>wielkopolskie</p200>
       <p201>poznański</p201>
       <p202>Poznań</p202>
       <p203>Strzelecka</p203>
       <p204>1</p204>
       <p205>1</p205>
       <p206>Poznań</p206>
       <p207>61-155</p207>
       <p208>Poznań</p208>
       <p209>8875155741</p209>
       <p210_subfield_1>Kowalski</p210_subfield_1>
       <p210_subfield_0>Jan</p210_subfield_0>
       <p211>PL</p211>
       <p212>wielkopolskie</p212>
       <p213>poznański</p213>
       <p214>Poznań</p214>
       <p215>Strzelecka</p215>
       <p216>1</p216>
       <p217>1</p217>
       <p218>Poznań</p218>
       <p219>61-155</p219>
       <p220>Poznań</p220>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>