Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DPZA (archiwalny) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium krajuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409898</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_0>[miejscowość]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[ulica]</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_2>[nr domu]</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_3>[nr lokalu]</p5_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[poczta]</p5_2_subfield_1>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p8>[data]</p8>
       <p11>[data]</p11>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p12_1>[data]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p15_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_1>
       <p16_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p15_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_2>
       <p16_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_3>
       <p16_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_4>
       <p16_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_4>
       <p13_5>[Pole tekstowe]</p13_5>
       <p14_5>[Pole tekstowe]</p14_5>
       <p15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_5>
       <p16_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_5>
       <p18_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p18_1_subfield_0>
       <p18_2>[Data wypełnienia]</p18_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DPZA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2409898</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_0>Poznań</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Strzelecka</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_2>1</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_3>1</p5_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>61-155</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Poznań</p5_2_subfield_1>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p12_1>30-10-1990</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p16_2>2</p16_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p16_3>3</p16_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p16_4>4</p16_4>
       <p13_5>test pola tekstowego</p13_5>
       <p14_5>test pola tekstowego</p14_5>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p16_5>5</p16_5>
       <p18_1_subfield_0>PL391000</p18_1_subfield_0>
       <p18_2>30-10-2014</p18_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>