Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ORD-OG (1) (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410095</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4>
       <p5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5>
       <p6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_1>[REGON]</p11_subfield_1>
       <p12>[KRS]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[KrajKor]</p23>
       <p24>[WojewodztwoKor]</p24>
       <p25>[PowiatKor]</p25>
       <p26>[GminaKor]</p26>
       <p27>[UlicaKor]</p27>
       <p28>[NrDomuKor]</p28>
       <p29>[NrLokaluKor]</p29>
       <p30>[MiejscowoscKor]</p30>
       <p31>[KodPocztowyKor]</p31>
       <p32>[PocztaKor]</p32>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[nazwisko]</p34>
       <p35>[KrajKor]</p35>
       <p36>[WojewodztwoKor]</p36>
       <p37>[PowiatKor]</p37>
       <p38>[GminaKor]</p38>
       <p39>[UlicaKor]</p39>
       <p40>[NrDomuKor]</p40>
       <p41>[NrLokaluKor]</p41>
       <p42>[MiejscowoscKor]</p42>
       <p43>[KodPocztowyKor]</p43>
       <p44>[PocztaKor]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p49_>
       <p50>[Rachunek]</p50>
       <p51_1>[pole wielowierszowe]</p51_1>
       <p51_2>[pole wielowierszowe]</p51_2>
       <p52>[pole wielowierszowe]</p52>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p57>[Data wypełnienia]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ORD-OG (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410095</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>1</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_1>773461194</p11_subfield_1>
       <p12>12345</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Półwiejska</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>Kowalski</p34>
       <p35>PL</p35>
       <p36>wielkopolskie</p36>
       <p37>poznański</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Półwiejska</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>61-155</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>453054504926965134154839080720</p50>
       <p51_1>to jest pole wielowierszowe</p51_1>
       <p51_2>to jest pole wielowierszowe</p51_2>
       <p52>to jest pole wielowierszowe</p52>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p57>30-10-2014</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>