Pola formularza

Formularz: KW Karta wypadkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410697</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_1_subfield_3>
       <p0_1_subfield_2>[nazwisko]</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_1>[imię]</p0_1_subfield_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3_1>[NIP]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[REGON]</p1_3_2>
       <p1_3_3>[PESEL]</p1_3_3>
       <p1_3_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_3_4>
       <p1_3_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3_5>
       <p2_1_1_subfield_0>[imię]</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_2_1>[PESEL]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2_3>
       <p2_3_1>[dataUrodzenia]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[miejsceUrodzenia]</p2_3_2>
       <p2_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[poczta]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_8_subfield_0>[miejscowość]</p2_4_8_subfield_0>
       <p2_4_8_subfield_1>[ulica]</p2_4_8_subfield_1>
       <p2_4_8_subfield_2>[nr domu]</p2_4_8_subfield_2>
       <p2_4_8_subfield_3>[nr lokalu]</p2_4_8_subfield_3>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p3_1_1>[data]</p3_1_1>
       <p3_1_2_subfield_0>[imię]</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3_1_1_subfield_0>[imię]</p3_3_1_1_subfield_0>
       <p3_3_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_3_1_1_subfield_1>
       <p3_3_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_1_2_subfield_0>
       <p3_3_1_2_subfield_1>[ulica]</p3_3_1_2_subfield_1>
       <p3_3_1_2_subfield_2>[nr domu]</p3_3_1_2_subfield_2>
       <p3_3_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_1_2_subfield_3>
       <p3_3_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_1_2_subfield_4>
       <p3_3_1_2_subfield_5>[poczta]</p3_3_1_2_subfield_5>
       <p3_3_2_1_subfield_0>[imię]</p3_3_2_1_subfield_0>
       <p3_3_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_3_2_1_subfield_1>
       <p3_3_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_2_2_subfield_0>
       <p3_3_2_2_subfield_1>[ulica]</p3_3_2_2_subfield_1>
       <p3_3_2_2_subfield_2>[nr domu]</p3_3_2_2_subfield_2>
       <p3_3_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_2_2_subfield_3>
       <p3_3_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_2_2_subfield_4>
       <p3_3_2_2_subfield_5>[poczta]</p3_3_2_2_subfield_5>
       <p3_4_0>[Pole tekstowe]</p3_4_0>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 4 5 ]</p0_>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p3_5>[pole wielowierszowe]</p3_5>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p4_1_1_subfield_0>[imię]</p4_1_1_subfield_0>
       <p4_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_1_subfield_1>
       <p4_1_2>[data]</p4_1_2>
       <p4_2>[Data wypełnienia]</p4_2>
       <p4_2_1>[Pole tekstowe]</p4_2_1>
       <p4_2_2_subfield_0>[imię]</p4_2_2_subfield_0>
       <p4_2_2_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_2_subfield_1>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p4_5_1>[Pole tekstowe]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole tekstowe]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole tekstowe]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole tekstowe]</p4_5_4>
       <p4_5_5>[Pole tekstowe]</p4_5_5>
       <p4_5_6>[Pole tekstowe]</p4_5_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410697</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_>2</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_1_subfield_3>
       <p0_1_subfield_2>Kowalski</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_1>Jan</p0_1_subfield_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3_1>8875155741</p1_3_1>
       <p1_3_2>773461194</p1_3_2>
       <p1_3_3>23050608219</p1_3_3>
       <p1_3_4>1</p1_3_4>
       <p1_3_5>NR-4321</p1_3_5>
       <p2_1_1_subfield_0>Jan</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_2_1>23050608219</p2_2_1>
       <p2_2_2>1</p2_2_2>
       <p2_2_3>NR-4321</p2_2_3>
       <p2_3_1>30-10-1985</p2_3_1>
       <p2_3_2>Poznań</p2_3_2>
       <p2_4_subfield_0>61-155</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>Poznań</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_8_subfield_0>Poznań</p2_4_8_subfield_0>
       <p2_4_8_subfield_1>Strzelecka</p2_4_8_subfield_1>
       <p2_4_8_subfield_2>1</p2_4_8_subfield_2>
       <p2_4_8_subfield_3>1</p2_4_8_subfield_3>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p3_1_1>30-10-1990</p3_1_1>
       <p3_1_2_subfield_0>Jan</p3_1_2_subfield_0>
       <p3_1_2_subfield_1>Kowalski</p3_1_2_subfield_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3_1_1_subfield_0>Jan</p3_3_1_1_subfield_0>
       <p3_3_1_1_subfield_1>Kowalski</p3_3_1_1_subfield_1>
       <p3_3_1_2_subfield_0>Poznań</p3_3_1_2_subfield_0>
       <p3_3_1_2_subfield_1>Strzelecka</p3_3_1_2_subfield_1>
       <p3_3_1_2_subfield_2>1</p3_3_1_2_subfield_2>
       <p3_3_1_2_subfield_3>1</p3_3_1_2_subfield_3>
       <p3_3_1_2_subfield_4>61-155</p3_3_1_2_subfield_4>
       <p3_3_1_2_subfield_5>Poznań</p3_3_1_2_subfield_5>
       <p3_3_2_1_subfield_0>Jan</p3_3_2_1_subfield_0>
       <p3_3_2_1_subfield_1>Kowalski</p3_3_2_1_subfield_1>
       <p3_3_2_2_subfield_0>Poznań</p3_3_2_2_subfield_0>
       <p3_3_2_2_subfield_1>Strzelecka</p3_3_2_2_subfield_1>
       <p3_3_2_2_subfield_2>1</p3_3_2_2_subfield_2>
       <p3_3_2_2_subfield_3>1</p3_3_2_2_subfield_3>
       <p3_3_2_2_subfield_4>61-155</p3_3_2_2_subfield_4>
       <p3_3_2_2_subfield_5>Poznań</p3_3_2_2_subfield_5>
       <p3_4_0>test pola tekstowego</p3_4_0>
       <p0_>1</p0_>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p3_5>to jest pole wielowierszowe</p3_5>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p4_1_1_subfield_0>Jan</p4_1_1_subfield_0>
       <p4_1_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_1_subfield_1>
       <p4_1_2>30-10-1990</p4_1_2>
       <p4_2>30-10-2014</p4_2>
       <p4_2_1>test pola tekstowego</p4_2_1>
       <p4_2_2_subfield_0>Jan</p4_2_2_subfield_0>
       <p4_2_2_subfield_1>Kowalski</p4_2_2_subfield_1>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p4_5_1>test pola tekstowego</p4_5_1>
       <p4_5_2>test pola tekstowego</p4_5_2>
       <p4_5_3>test pola tekstowego</p4_5_3>
       <p4_5_4>test pola tekstowego</p4_5_4>
       <p4_5_5>test pola tekstowego</p4_5_5>
       <p4_5_6>test pola tekstowego</p4_5_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>