Pola formularza

Formularz: KZJL Karta zgłoszenia Jednostki Lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem - do Inspektora Państwowej Inspekcji PracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410701</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1_1>
       <p0_1_2>[Data wypełnienia]</p0_1_2>
       <p0_2>[miejscowość]</p0_2>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p0_4_1>[nazwaPelna]</p0_4_1>
       <p0_5>[Wojewodztwo]</p0_5>
       <p0_6>[Powiat]</p0_6>
       <p0_7>[Gmina]</p0_7>
       <p0_8>[Miejscowosc]</p0_8>
       <p0_9>[Ulica]</p0_9>
       <p0_10>[NrDomu]</p0_10>
       <p0_11>[NrLokalu]</p0_11>
       <p0_13>[Poczta]</p0_13>
       <p0_12>[KodPocztowy]</p0_12>
       <p0_14>[Telefon]</p0_14>
       <p0_15>[Faks]</p0_15>
       <p1_1>[REGON]</p1_1>
       <p2_1>[pkd1]</p2_1>
       <p2_2>[pkd1opis]</p2_2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_1_subfield_0>[miejscowość]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[ulica]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>[nr domu]</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p6_1_subfield_3>
       <p6_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_1_subfield_4>
       <p6_1_subfield_5>[poczta]</p6_1_subfield_5>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>[poczta]</p6_2_subfield_5>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>[ulica]</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>[nr domu]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>[poczta]</p6_3_subfield_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p10>[Data wypełnienia]</p10>
       <p11_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p11_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KZJL</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410701</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Poznań</p0_1_1>
       <p0_1_2>30-10-2014</p0_1_2>
       <p0_2>Poznań</p0_2>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_4_1>Pełna nazwa testowa</p0_4_1>
       <p0_5>wielkopolskie</p0_5>
       <p0_6>poznański</p0_6>
       <p0_7>Poznań</p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>Strzelecka</p0_9>
       <p0_10>1</p0_10>
       <p0_11>1</p0_11>
       <p0_13>Poznań</p0_13>
       <p0_12>61-155</p0_12>
       <p0_14>500600400</p0_14>
       <p0_15></p0_15>
       <p1_1>773461194</p1_1>
       <p2_1>01.11.Z</p2_1>
       <p2_2>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_1_subfield_0>Poznań</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Strzelecka</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>1</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>1</p6_1_subfield_3>
       <p6_1_subfield_4>61-155</p6_1_subfield_4>
       <p6_1_subfield_5>Poznań</p6_1_subfield_5>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Strzelecka</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>61-155</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>Poznań</p6_2_subfield_5>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_3_subfield_0>Poznań</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>Strzelecka</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>1</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>1</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>61-155</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>Poznań</p6_3_subfield_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p10>30-10-2014</p10>
       <p11_1_subfield_0>Krzysztof</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Kowalczyk</p11_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>