Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410705</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Miejscowość wypełnienia]</p1_1>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p11_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[poczta]</p11_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica korespondencji]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta korespondencji]</p6_subfield_5>
       <p12_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica korespondencji]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta korespondencji]</p12_subfield_5>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 ]</p28_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 1 2 3 4 5 2 3 4 ]</p31_>
       <p31a_>[Wartość wyboru w polu p31a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p31a_>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZBW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410705</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p8>Jan</p8>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p4>8875155741</p4>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p11_subfield_0>61-155</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Poznań</p11_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Półwiejska</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Półwiejska</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p7>500600400</p7>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p37_>1</p37_>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <_>1</_>
       <p28_>1</p28_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>
       <p31a_>1</p31a_>
       <p32>1</p32>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>