Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZP (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410714</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[kod pocztowy]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[poczta]</p9_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[REGON]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[PESEL]</p6_subfield_1>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[REGON]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[PESEL]</p10_subfield_1>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_subfield_>
       <p17_subfield_3>[nazwa pełna]</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_2>[nazwisko]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>[imię]</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[miejscowość]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>[poczta]</p18_subfield_5>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410714</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p9_subfield_0>61-155</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Poznań</p9_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>773461194</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>23050608219</p6_subfield_1>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>773461194</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>23050608219</p10_subfield_1>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17_subfield_>2</p17_subfield_>
       <p17_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_2>Kowalski</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>Jan</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Strzelecka</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>61-155</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>Poznań</p18_subfield_5>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p20>test pola tekstowego</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>