Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoZNP (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410818</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[nazwa skrócona]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Powiat]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1_1>
       <p18_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1_2>
       <p18_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1_3>
       <p18_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_1>
       <p18_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_2>
       <p18_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_3>
       <p18_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_4>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2_5>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_5>
       <p18_6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p18_6_subfield_0>
       <p18_7>[Pole tekstowe]</p18_7>
       <p18_8_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p18_8_subfield_0>
       <p18_9>[Pole tekstowe]</p18_9>
       <p19_1_1>[pole wielowierszowe]</p19_1_1>
       <p19_2_1>[pole wielowierszowe]</p19_2_1>
       <p19_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p19_subfield_0>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p20_>
       <p20a_1_subfield_1>[nazwisko]</p20a_1_subfield_1>
       <p20a_1_subfield_0>[imię]</p20a_1_subfield_0>
       <p20a_2>[DONumer]</p20a_2>
       <p21>[Data wypełnienia]</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZNP </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410818</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>nazwa testowa</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7>PL</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>poznański</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18_1_1>1</p18_1_1>
       <p18_1_2>1</p18_1_2>
       <p18_1_3>1</p18_1_3>
       <p18_2_1>1</p18_2_1>
       <p18_2_2>1</p18_2_2>
       <p18_2_3>1</p18_2_3>
       <p18_2_4>1</p18_2_4>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_2_5>1</p18_2_5>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6_subfield_0>3022</p18_6_subfield_0>
       <p18_7>test pola tekstowego</p18_7>
       <p18_8_subfield_0>3022</p18_8_subfield_0>
       <p18_9>test pola tekstowego</p18_9>
       <p19_1_1>to jest pole wielowierszowe</p19_1_1>
       <p19_2_1>to jest pole wielowierszowe</p19_2_1>
       <p19_subfield_0>3022</p19_subfield_0>
       <p20_>1</p20_>
       <p20a_1_subfield_1>Kowalski</p20a_1_subfield_1>
       <p20a_1_subfield_0>Jan</p20a_1_subfield_0>
       <p20a_2>ACN285956</p20a_2>
       <p21>30-10-2014</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>