Pola formularza

Formularz: OUOUS Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym/osoby pobierającej zasiłek macierzyński/osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410868</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p0_>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <p6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6>
       <p6_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_4>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_5_>
       <p0_6_>[Wartość wyboru w polu p0_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_6_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_7_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_1>[data]</p15_1>
       <p15_2>[data]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OUOUS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2410868</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Jan</p2>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <p6>NR-4321</p6>
       <p6_4>1</p6_4>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p0_6_>1</p0_6_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_1>30-10-1990</p15_1>
       <p15_2>30-10-1990</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p16>30-10-2014</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>