Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NFZ WDUZ (archiwalny) Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu ZdrowiaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2411051</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3>
       <p4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4>
       <p5>[Dokument wydany przez]</p5>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p7>[obywatelstwo]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p12_subfield_0>[kod pocztowy]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[poczta]</p12_subfield_1>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[miejscowość]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 4 0 8 48 2 9 10 11 13 14 ]</p0_>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 7 4 0 8 48 2 ]</p0_7_>
       <p0_7_48_>[Wartość wyboru w polu p0_7_48. Dostępne wartości: 8 48 ]</p0_7_48_>
       <p0_7_0_>[Wartość wyboru w polu p0_7_0. Dostępne wartości: 0 2 ]</p0_7_0_>
       <p21>[miejscowość]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Miejscowość wypełnienia]</p23>
       <p24>[Data wypełnienia]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NFZ WDUZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2411051</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>1</p3>
       <p4>NR-4321</p4>
       <p5>Prezydent m. Poznania</p5>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p7>polskie</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p12_subfield_0>61-155</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Poznań</p12_subfield_1>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p0_>1</p0_>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <p0_7_48_>1</p0_7_48_>
       <p0_7_0_>1</p0_7_0_>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>30-10-2014</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>