Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZRB-Kra (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2411212</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Miejscowość wypełnienia]</p1_1>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_1>[PESEL]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[NIP]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[REGON]</p4_subfield_3>
       <p5_1>[Telefon]</p5_1>
       <p5_2>[Mail]</p5_2>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9_1>[Telefon]</p9_1>
       <p9_2>[Mail]</p9_2>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p24_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_1>
       <p24_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_2>
       <p24_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_3>
       <p24_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_4>
       <p24_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_5>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p24_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_6>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p24_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_7>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p24_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_8>
       <p24_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_9>
       <p24_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_10>
       <p24_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_11>
       <p24_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_12>
       <p24_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_13>
       <p24_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-Kra</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2411212</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_1>23050608219</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>8875155741</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>773461194</p4_subfield_3>
       <p5_1>500600400</p5_1>
       <p5_2>test@test.pl</p5_2>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9_1>500600400</p9_1>
       <p9_2>test@test.pl</p9_2>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p24_3>1</p24_3>
       <p24_4>1</p24_4>
       <p24_5>1</p24_5>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p24_6>1</p24_6>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p24_7>1</p24_7>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p24_8>1</p24_8>
       <p24_9>1</p24_9>
       <p24_10>1</p24_10>
       <p24_11>1</p24_11>
       <p24_12>1</p24_12>
       <p24_13>1</p24_13>
       <p24_14>1</p24_14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>