Pola formularza

Formularz: ZZP-B Zawiadomienie o zbyciu pojazdu BydgoszczPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412097</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_0>[PESEL]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[NIP]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[REGON]</p3_subfield_2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p4>[Ulica]</p4>
       <p5>[NrDomu]</p5>
       <p6>[NrLokalu]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8>[Poczta]</p8>
       <p9_subfield_0>[telefon]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[e-mail]</p9_subfield_1>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[nazwaPelna]</p14>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta]</p16_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZP-B</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412097</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_0>23050608219</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>8875155741</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>773461194</p3_subfield_2>
       <p0_>1</p0_>
       <p4>Strzelecka</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9_subfield_0>500600400</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>test@test.pl</p9_subfield_1>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>Pełna nazwa testowa</p14>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>