Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZRB-Wa (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego - wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412138</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p4_4>[Telefon]</p4_4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1>
       <p10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2>
       <p10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_3>
       <p10_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_4>
       <p10_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_5>
       <p10_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_6>
       <p10_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_7>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24_subfield_0>[imię]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[nazwisko]</p24_subfield_1>
       <p26_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p26_1>
       <p26_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p26_2>
       <p26_2_4>[Dokument wydany przez]</p26_2_4>
       <p27>[dataUrodzenia]</p27>
       <p28>[miejsceUrodzenia]</p28>
       <p29_subfield_0>[miejscowość]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[ulica]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>[nr domu]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[nr lokalu]</p29_subfield_3>
       <p29_subfield_4>[kod pocztowy]</p29_subfield_4>
       <p29_subfield_5>[poczta]</p29_subfield_5>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[pole wielowierszowe]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p43_subfield_>
       <p43_subfield_3>[nazwa pełna]</p43_subfield_3>
       <p43_subfield_2>[nazwisko]</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_1>[imię]</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_0>[miejscowość]</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>[ulica]</p44_subfield_1>
       <p44_subfield_2>[nr domu]</p44_subfield_2>
       <p44_subfield_3>[nr lokalu]</p44_subfield_3>
       <p44_subfield_4>[kod pocztowy]</p44_subfield_4>
       <p44_subfield_5>[poczta]</p44_subfield_5>
       <p45>[Miejscowość wypełnienia]</p45>
       <p46>[data]</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-Wa</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412138</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p4_4>500600400</p4_4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_4>1</p10_4>
       <p10_5>1</p10_5>
       <p10_6>1</p10_6>
       <p10_7>1</p10_7>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24_subfield_0>Jan</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Kowalski</p24_subfield_1>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p26_2>NR-4321</p26_2>
       <p26_2_4>Prezydent m. Poznania</p26_2_4>
       <p27>30-10-1985</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29_subfield_0>Poznań</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Strzelecka</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>1</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>1</p29_subfield_3>
       <p29_subfield_4>61-155</p29_subfield_4>
       <p29_subfield_5>Poznań</p29_subfield_5>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>to jest pole wielowierszowe</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43_subfield_>2</p43_subfield_>
       <p43_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p43_subfield_3>
       <p43_subfield_2>Kowalski</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_1>Jan</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_0>Poznań</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>Strzelecka</p44_subfield_1>
       <p44_subfield_2>1</p44_subfield_2>
       <p44_subfield_3>1</p44_subfield_3>
       <p44_subfield_4>61-155</p44_subfield_4>
       <p44_subfield_5>Poznań</p44_subfield_5>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>