Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZRB-Wr (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412144</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Miejscowość wypełnienia]</p1_1>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KodPocztowy]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p12>[MiejscowoscKor]</p12>
       <p13>[KodPocztowyKor]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14>[UlicaKor]</p14>
       <p15>[NrDomuKor]</p15>
       <p16>[NrLokaluKor]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_1>
       <p34_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_2>
       <p34_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_3>
       <p35_9>[Pole tekstowe]</p35_9>
       <p34_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_5>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p34_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_6>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 ]</p43_>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 ]</p44_>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 ]</p45_>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 ]</p46_>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 ]</p47_>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 ]</p48_>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 ]</p49_>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 ]</p50_>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 ]</p51_>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 ]</p52_>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 ]</p53_>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54_1>[Pole tekstowe]</p54_1>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55_1>[Pole tekstowe]</p55_1>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p56_1>[Pole tekstowe]</p56_1>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412144</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p14>Półwiejska</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34_1>1</p34_1>
       <p34_2>1</p34_2>
       <p34_3>1</p34_3>
       <p35_9>test pola tekstowego</p35_9>
       <p34_5>1</p34_5>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p34_6>1</p34_6>
       <p37>2</p37>
       <p40>1</p40>
       <p43_>1</p43_>
       <p43>10</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p44>10</p44>
       <p45_>1</p45_>
       <p45>10</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p46>10</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p47>10</p47>
       <p48_>1</p48_>
       <p48>10</p48>
       <p49_>1</p49_>
       <p49>10</p49>
       <p50_>1</p50_>
       <p50>10</p50>
       <p51_>1</p51_>
       <p51>10</p51>
       <p52_>1</p52_>
       <p52>10</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p53>10</p53>
       <p54_1>test pola tekstowego</p54_1>
       <p54>10</p54>
       <p55_1>test pola tekstowego</p55_1>
       <p55>10</p55>
       <p56_1>test pola tekstowego</p56_1>
       <p56>10</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>