Pola formularza

Formularz: ZRB-Rz Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę RzeszówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412176</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_1>
       <p10_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_2>
       <p10_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_3>
       <p10_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_4>
       <p10_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_5>
       <p10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2>
       <p10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_3>
       <p10_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_4>
       <p10_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_5>
       <p10_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_6>
       <p10_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_7>
       <p10_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_8>
       <p10_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_9>
       <p10_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_10>
       <p10_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_11>
       <p10_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_12>
       <p10_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_13>
       <p10_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_14>
       <p10_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_15>
       <p10_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_16>
       <p10_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_17>
       <p10_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_18>
       <p10_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_19>
       <p10_20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_20>
       <p10_21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_21>
       <p10_22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_22>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3>
       <p11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4>
       <p11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_5>
       <p11_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_6>
       <p11_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_7>
       <p11_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8>
       <p11_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_9>
       <p11_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_10>
       <p11_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_11>
       <p11_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_12>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1>
       <p16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2>
       <p16_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_3>
       <p16_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_4>
       <p16_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_5>
       <p16_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_6>
       <p16_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_7>
       <p16_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_8>
       <p16_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_9>
       <p16_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-Rz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412176</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_1_1>1</p10_1_1>
       <p10_1_2>1</p10_1_2>
       <p10_1_3>1</p10_1_3>
       <p10_1_4>1</p10_1_4>
       <p10_1_5>1</p10_1_5>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_4>1</p10_4>
       <p10_5>1</p10_5>
       <p10_6>1</p10_6>
       <p10_7>1</p10_7>
       <p10_8>1</p10_8>
       <p10_9>1</p10_9>
       <p10_10>1</p10_10>
       <p10_11>1</p10_11>
       <p10_12>1</p10_12>
       <p10_13>1</p10_13>
       <p10_14>1</p10_14>
       <p10_15>1</p10_15>
       <p10_16>1</p10_16>
       <p10_17>1</p10_17>
       <p10_18>1</p10_18>
       <p10_19>1</p10_19>
       <p10_20>1</p10_20>
       <p10_21>1</p10_21>
       <p10_22>1</p10_22>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p11_5>1</p11_5>
       <p11_6>1</p11_6>
       <p11_7>1</p11_7>
       <p11_8>1</p11_8>
       <p11_9>1</p11_9>
       <p11_10>1</p11_10>
       <p11_11>1</p11_11>
       <p11_12>1</p11_12>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p16_4>1</p16_4>
       <p16_5>1</p16_5>
       <p16_6>1</p16_6>
       <p16_7>1</p16_7>
       <p16_8>1</p16_8>
       <p16_9>1</p16_9>
       <p16_10>1</p16_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>