Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZRB-Po (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412198</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>[nazwisko]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[imię]</p2_subfield_1>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p10_subfield_0>[kod pocztowy]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[poczta]</p10_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p11_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica korespondencji]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>[poczta korespondencji]</p11_subfield_5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica korespondencji]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta korespondencji]</p6_subfield_5>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 1 3 1 1 1 2 3 4 5 2 3 4 ]</p21_>
       <p21_2_>[Wartość wyboru w polu p21_2. Dostępne wartości: 1 ]</p21_2_>
       <p21_4_>[Wartość wyboru w polu p21_4. Dostępne wartości: 1 ]</p21_4_>
       <p21_5_>[Wartość wyboru w polu p21_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p21_5_>
       <p21a_5_>[Wartość wyboru w polu p21a_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p21a_5_>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[data]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412198</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_2>Kowalski</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Jan</p2_subfield_1>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p3>8875155741</p3>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p10_subfield_0>61-155</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Poznań</p10_subfield_1>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Półwiejska</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>61-155</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>Poznań</p11_subfield_5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Półwiejska</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p12>500600400</p12>
       <p7>500600400</p7>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p21_2_>1</p21_2_>
       <p21_4_>1</p21_4_>
       <p21_5_>1</p21_5_>
       <p21a_5_>1</p21a_5_>
       <p22>10</p22>
       <p24>30-10-1990</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>