Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWaZ-Ł (archiwalny) Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu skrócony/zupełny/wielojęzyczny Łódź



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412307</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p1>[data]</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[drugie imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[imieOjca]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[imieMatki]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[nazwiskoRodoweOjca]</p10>
       <p11>[nazwiskoRodoweMatki]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[miejscowość]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[nazwiskoRodowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[ulica zameldowania]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p17_subfield_4>
       <p17_subfield_5>[poczta zameldowania]</p17_subfield_5>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[nazwisko]</p21>
       <p22>[pierwszeImie]</p22>
       <p23>[nazwisko]</p23>
       <p24>[DONumer]</p24>
       <p25_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[ulica zameldowania]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p25_subfield_4>
       <p25_subfield_5>[poczta zameldowania]</p25_subfield_5>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Data wypełnienia]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWaZ-Ł</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412307</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Stefan</p3_subfield_1>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>Danuta</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>Wiśniewski</p10>
       <p11>Wójcik</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17_subfield_0>Poznań</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Półwiejska</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_4>61-155</p17_subfield_4>
       <p17_subfield_5>Poznań</p17_subfield_5>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>Kowalski</p21>
       <p22>Jan</p22>
       <p23>Kowalski</p23>
       <p24>ACN285956</p24>
       <p25_subfield_0>Poznań</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Półwiejska</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>1</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_4>61-155</p25_subfield_4>
       <p25_subfield_5>Poznań</p25_subfield_5>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>30-10-2014</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>