Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZP-Ł (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu ŁódźPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412480</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p0_>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_5_>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[REGON]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[PESEL]</p6_subfield_1>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p0_6_>[Wartość wyboru w polu p0_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_6_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>[nazwisko]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[imię]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta]</p12_subfield_5>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p0_8_>[Wartość wyboru w polu p0_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_8_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZP-Ł</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412480</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>773461194</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>23050608219</p6_subfield_1>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p0_6_>1</p0_6_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Jan</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p0_8_>1</p0_8_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>