Pola formularza

Formularz: WWD-G Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów GdańskPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412576</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Data wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_2_subfield_>
       <p0_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_2>[nazwisko]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_1>[imię]</p0_2_subfield_1>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[poczta]</p0_4_subfield_1>
       <p0_5>[Telefon]</p0_5>
       <p0_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_6_subfield_>
       <p0_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_6_subfield_3>
       <p0_6_subfield_2>[nazwisko]</p0_6_subfield_2>
       <p0_6_subfield_1>[imię]</p0_6_subfield_1>
       <p0_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_7_subfield_>
       <p0_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_7_subfield_3>
       <p0_7_subfield_2>[nazwisko]</p0_7_subfield_2>
       <p0_7_subfield_1>[imię]</p0_7_subfield_1>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_10_>
       <p0_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_8>
       <p0_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p0_9>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1_1>[Pole tekstowe]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[Pole tekstowe]</p3_1_2>
       <p3_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_3>
       <p3_6_1>[Pole tekstowe]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Pole tekstowe]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_6_3>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_3>
       <p3_7_1>[Pole tekstowe]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[Pole tekstowe]</p3_7_2>
       <p3_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_7_3>
       <p3_3_1>[Pole tekstowe]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_2>
       <p3_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_3_3>
       <p3_8_1>[Pole tekstowe]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole tekstowe]</p3_8_2>
       <p3_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_8_3>
       <p3_4_1>[Pole tekstowe]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole tekstowe]</p3_4_2>
       <p3_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_4_3>
       <p3_9_1>[Pole tekstowe]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole tekstowe]</p3_9_2>
       <p3_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_9_3>
       <p3_5_1>[Pole tekstowe]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole tekstowe]</p3_5_2>
       <p3_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5_3>
       <p3_10_1>[Pole tekstowe]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole tekstowe]</p3_10_2>
       <p3_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_10_3>
       <p3_11_1>[Pole tekstowe]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Pole tekstowe]</p3_11_2>
       <p3_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_11_3>
       <p3_13_1>[Pole tekstowe]</p3_13_1>
       <p3_13_2>[Pole tekstowe]</p3_13_2>
       <p3_13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_13_3>
       <p3_12_1>[Pole tekstowe]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Pole tekstowe]</p3_12_2>
       <p3_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_12_3>
       <p3_14_1>[Pole tekstowe]</p3_14_1>
       <p3_14_2>[Pole tekstowe]</p3_14_2>
       <p3_14_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_14_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWD-G</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412576</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-2014</p0_1>
       <p0_2_subfield_>2</p0_2_subfield_>
       <p0_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_2>Kowalski</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_1>Jan</p0_2_subfield_1>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_4_subfield_0>61-155</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Poznań</p0_4_subfield_1>
       <p0_5>500600400</p0_5>
       <p0_6_subfield_>2</p0_6_subfield_>
       <p0_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_6_subfield_3>
       <p0_6_subfield_2>Kowalski</p0_6_subfield_2>
       <p0_6_subfield_1>Jan</p0_6_subfield_1>
       <p0_7_subfield_>2</p0_7_subfield_>
       <p0_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_7_subfield_3>
       <p0_7_subfield_2>Kowalski</p0_7_subfield_2>
       <p0_7_subfield_1>Jan</p0_7_subfield_1>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <p0_8>10</p0_8>
       <p0_9>10</p0_9>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1_1>test pola tekstowego</p3_1_1>
       <p3_1_2>test pola tekstowego</p3_1_2>
       <p3_1_3>10</p3_1_3>
       <p3_6_1>test pola tekstowego</p3_6_1>
       <p3_6_2>test pola tekstowego</p3_6_2>
       <p3_6_3>10</p3_6_3>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3>10</p3_2_3>
       <p3_7_1>test pola tekstowego</p3_7_1>
       <p3_7_2>test pola tekstowego</p3_7_2>
       <p3_7_3>10</p3_7_3>
       <p3_3_1>test pola tekstowego</p3_3_1>
       <p3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_2>
       <p3_3_3>10</p3_3_3>
       <p3_8_1>test pola tekstowego</p3_8_1>
       <p3_8_2>test pola tekstowego</p3_8_2>
       <p3_8_3>10</p3_8_3>
       <p3_4_1>test pola tekstowego</p3_4_1>
       <p3_4_2>test pola tekstowego</p3_4_2>
       <p3_4_3>10</p3_4_3>
       <p3_9_1>test pola tekstowego</p3_9_1>
       <p3_9_2>test pola tekstowego</p3_9_2>
       <p3_9_3>10</p3_9_3>
       <p3_5_1>test pola tekstowego</p3_5_1>
       <p3_5_2>test pola tekstowego</p3_5_2>
       <p3_5_3>10</p3_5_3>
       <p3_10_1>test pola tekstowego</p3_10_1>
       <p3_10_2>test pola tekstowego</p3_10_2>
       <p3_10_3>10</p3_10_3>
       <p3_11_1>test pola tekstowego</p3_11_1>
       <p3_11_2>test pola tekstowego</p3_11_2>
       <p3_11_3>10</p3_11_3>
       <p3_13_1>test pola tekstowego</p3_13_1>
       <p3_13_2>test pola tekstowego</p3_13_2>
       <p3_13_3>10</p3_13_3>
       <p3_12_1>test pola tekstowego</p3_12_1>
       <p3_12_2>test pola tekstowego</p3_12_2>
       <p3_12_3>10</p3_12_3>
       <p3_14_1>test pola tekstowego</p3_14_1>
       <p3_14_2>test pola tekstowego</p3_14_2>
       <p3_14_3>10</p3_14_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>