Pola formularza

Formularz: WWD-Kra Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412623</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>[nazwisko]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>[imię]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[PESEL]</p0_4>
       <p0_5>[NIP]</p0_5>
       <p0_6>[REGON]</p0_6>
       <p0_7_subfield_0>[miejscowość]</p0_7_subfield_0>
       <p0_7_subfield_1>[ulica]</p0_7_subfield_1>
       <p0_7_subfield_2>[nr domu]</p0_7_subfield_2>
       <p0_7_subfield_3>[nr lokalu]</p0_7_subfield_3>
       <p0_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_7_subfield_4>
       <p0_7_subfield_5>[poczta]</p0_7_subfield_5>
       <p0_8>[Pole tekstowe]</p0_8>
       <p0_9>[Telefon]</p0_9>
       <p0_10>[Pole tekstowe]</p0_10>
       <p0_11>[Faks]</p0_11>
       <p0_12_subfield_1>[nazwisko]</p0_12_subfield_1>
       <p0_12_subfield_0>[imię]</p0_12_subfield_0>
       <p0_13_subfield_0>[miejscowość]</p0_13_subfield_0>
       <p0_13_subfield_1>[ulica]</p0_13_subfield_1>
       <p0_13_subfield_2>[nr domu]</p0_13_subfield_2>
       <p0_13_subfield_3>[nr lokalu]</p0_13_subfield_3>
       <p0_13_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_13_subfield_4>
       <p0_13_subfield_5>[poczta]</p0_13_subfield_5>
       <p0_14>[Pole tekstowe]</p0_14>
       <p0_15>[Telefon]</p0_15>
       <p0_16>[Pole tekstowe]</p0_16>
       <p0_17>[Faks]</p0_17>
       <p0_18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_18_subfield_>
       <p0_18_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_18_subfield_3>
       <p0_18_subfield_2>[nazwisko]</p0_18_subfield_2>
       <p0_18_subfield_1>[imię]</p0_18_subfield_1>
       <p0_19_subfield_0>[miejscowość]</p0_19_subfield_0>
       <p0_19_subfield_1>[ulica]</p0_19_subfield_1>
       <p0_19_subfield_2>[nr domu]</p0_19_subfield_2>
       <p0_19_subfield_3>[nr lokalu]</p0_19_subfield_3>
       <p0_19_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_19_subfield_4>
       <p0_19_subfield_5>[poczta]</p0_19_subfield_5>
       <p0_20>[Pole tekstowe]</p0_20>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Pole tekstowe]</p1_2_2>
       <p1_3_1>[Pole tekstowe]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole tekstowe]</p1_3_2>
       <p1_4_1>[Pole tekstowe]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[Pole tekstowe]</p1_4_2>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3_0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_0_1>
       <p3_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[Pole tekstowe]</p3_1_2>
       <p3_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_1_3>
       <p3_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Pole tekstowe]</p3_11_2>
       <p3_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_11_3>
       <p3_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_2_3>
       <p3_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Pole tekstowe]</p3_12_2>
       <p3_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_12_3>
       <p3_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_2>
       <p3_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_3_3>
       <p3_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_13_1>
       <p3_13_2>[Pole tekstowe]</p3_13_2>
       <p3_13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_13_3>
       <p3_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole tekstowe]</p3_4_2>
       <p3_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_4_3>
       <p3_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14_1>
       <p3_14_2>[Pole tekstowe]</p3_14_2>
       <p3_14_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_14_3>
       <p3_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole tekstowe]</p3_5_2>
       <p3_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5_3>
       <p3_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_15_1>
       <p3_15_2>[Pole tekstowe]</p3_15_2>
       <p3_15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_15_3>
       <p3_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Pole tekstowe]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_6_3>
       <p3_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16_1>
       <p3_16_2>[Pole tekstowe]</p3_16_2>
       <p3_16_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_16_3>
       <p3_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[Pole tekstowe]</p3_7_2>
       <p3_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_7_3>
       <p3_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_17_1>
       <p3_17_2>[Pole tekstowe]</p3_17_2>
       <p3_17_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_17_3>
       <p3_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole tekstowe]</p3_8_2>
       <p3_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_8_3>
       <p3_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_18_1>
       <p3_18_2>[Pole tekstowe]</p3_18_2>
       <p3_18_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_18_3>
       <p3_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole tekstowe]</p3_9_2>
       <p3_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_9_3>
       <p3_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_19_1>
       <p3_19_2>[Pole tekstowe]</p3_19_2>
       <p3_19_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_19_3>
       <p3_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole tekstowe]</p3_10_2>
       <p3_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_10_3>
       <p3_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_20_1>
       <p3_20_2>[Pole tekstowe]</p3_20_2>
       <p3_20_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_20_3>
       <p3_0_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_0_2>
       <p3_0_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_0_3>
       <p3_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21_1>
       <p3_21_2>[Pole tekstowe]</p3_21_2>
       <p3_21_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_21_3>
       <p3_25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_25_1>
       <p3_25_2>[Pole tekstowe]</p3_25_2>
       <p3_25_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_25_3>
       <p3_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_22_1>
       <p3_22_2>[Pole tekstowe]</p3_22_2>
       <p3_22_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_22_3>
       <p3_26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_26_1>
       <p3_26_2>[Pole tekstowe]</p3_26_2>
       <p3_26_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_26_3>
       <p3_23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_23_1>
       <p3_23_2>[Pole tekstowe]</p3_23_2>
       <p3_23_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_23_3>
       <p3_27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1>
       <p3_27_2>[Pole tekstowe]</p3_27_2>
       <p3_27_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_27_3>
       <p3_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_24_1>
       <p3_24_2>[Pole tekstowe]</p3_24_2>
       <p3_24_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_24_3>
       <p3_28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_28_1>
       <p3_28_2>[Pole tekstowe]</p3_28_2>
       <p3_28_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_28_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p0_21>[data]</p0_21>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWD-Kra</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2412623</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_3_subfield_>2</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>Kowalski</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>Jan</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>23050608219</p0_4>
       <p0_5>8875155741</p0_5>
       <p0_6>773461194</p0_6>
       <p0_7_subfield_0>Poznań</p0_7_subfield_0>
       <p0_7_subfield_1>Strzelecka</p0_7_subfield_1>
       <p0_7_subfield_2>1</p0_7_subfield_2>
       <p0_7_subfield_3>1</p0_7_subfield_3>
       <p0_7_subfield_4>61-155</p0_7_subfield_4>
       <p0_7_subfield_5>Poznań</p0_7_subfield_5>
       <p0_8>test pola tekstowego</p0_8>
       <p0_9>500600400</p0_9>
       <p0_10>test pola tekstowego</p0_10>
       <p0_11></p0_11>
       <p0_12_subfield_1>Kowalski</p0_12_subfield_1>
       <p0_12_subfield_0>Jan</p0_12_subfield_0>
       <p0_13_subfield_0>Poznań</p0_13_subfield_0>
       <p0_13_subfield_1>Strzelecka</p0_13_subfield_1>
       <p0_13_subfield_2>1</p0_13_subfield_2>
       <p0_13_subfield_3>1</p0_13_subfield_3>
       <p0_13_subfield_4>61-155</p0_13_subfield_4>
       <p0_13_subfield_5>Poznań</p0_13_subfield_5>
       <p0_14>test pola tekstowego</p0_14>
       <p0_15>500600400</p0_15>
       <p0_16>test pola tekstowego</p0_16>
       <p0_17></p0_17>
       <p0_18_subfield_>2</p0_18_subfield_>
       <p0_18_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_18_subfield_3>
       <p0_18_subfield_2>Kowalski</p0_18_subfield_2>
       <p0_18_subfield_1>Jan</p0_18_subfield_1>
       <p0_19_subfield_0>Poznań</p0_19_subfield_0>
       <p0_19_subfield_1>Strzelecka</p0_19_subfield_1>
       <p0_19_subfield_2>1</p0_19_subfield_2>
       <p0_19_subfield_3>1</p0_19_subfield_3>
       <p0_19_subfield_4>61-155</p0_19_subfield_4>
       <p0_19_subfield_5>Poznań</p0_19_subfield_5>
       <p0_20>test pola tekstowego</p0_20>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p1_2_1>test pola tekstowego</p1_2_1>
       <p1_2_2>test pola tekstowego</p1_2_2>
       <p1_3_1>test pola tekstowego</p1_3_1>
       <p1_3_2>test pola tekstowego</p1_3_2>
       <p1_4_1>test pola tekstowego</p1_4_1>
       <p1_4_2>test pola tekstowego</p1_4_2>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3_0_1>10</p3_0_1>
       <p3_1_1>10</p3_1_1>
       <p3_1_2>test pola tekstowego</p3_1_2>
       <p3_1_3>10</p3_1_3>
       <p3_11_1>10</p3_11_1>
       <p3_11_2>test pola tekstowego</p3_11_2>
       <p3_11_3>10</p3_11_3>
       <p3_2_1>10</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3>10</p3_2_3>
       <p3_12_1>10</p3_12_1>
       <p3_12_2>test pola tekstowego</p3_12_2>
       <p3_12_3>10</p3_12_3>
       <p3_3_1>10</p3_3_1>
       <p3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_2>
       <p3_3_3>10</p3_3_3>
       <p3_13_1>10</p3_13_1>
       <p3_13_2>test pola tekstowego</p3_13_2>
       <p3_13_3>10</p3_13_3>
       <p3_4_1>10</p3_4_1>
       <p3_4_2>test pola tekstowego</p3_4_2>
       <p3_4_3>10</p3_4_3>
       <p3_14_1>10</p3_14_1>
       <p3_14_2>test pola tekstowego</p3_14_2>
       <p3_14_3>10</p3_14_3>
       <p3_5_1>10</p3_5_1>
       <p3_5_2>test pola tekstowego</p3_5_2>
       <p3_5_3>10</p3_5_3>
       <p3_15_1>10</p3_15_1>
       <p3_15_2>test pola tekstowego</p3_15_2>
       <p3_15_3>10</p3_15_3>
       <p3_6_1>10</p3_6_1>
       <p3_6_2>test pola tekstowego</p3_6_2>
       <p3_6_3>10</p3_6_3>
       <p3_16_1>10</p3_16_1>
       <p3_16_2>test pola tekstowego</p3_16_2>
       <p3_16_3>10</p3_16_3>
       <p3_7_1>10</p3_7_1>
       <p3_7_2>test pola tekstowego</p3_7_2>
       <p3_7_3>10</p3_7_3>
       <p3_17_1>10</p3_17_1>
       <p3_17_2>test pola tekstowego</p3_17_2>
       <p3_17_3>10</p3_17_3>
       <p3_8_1>10</p3_8_1>
       <p3_8_2>test pola tekstowego</p3_8_2>
       <p3_8_3>10</p3_8_3>
       <p3_18_1>10</p3_18_1>
       <p3_18_2>test pola tekstowego</p3_18_2>
       <p3_18_3>10</p3_18_3>
       <p3_9_1>10</p3_9_1>
       <p3_9_2>test pola tekstowego</p3_9_2>
       <p3_9_3>10</p3_9_3>
       <p3_19_1>10</p3_19_1>
       <p3_19_2>test pola tekstowego</p3_19_2>
       <p3_19_3>10</p3_19_3>
       <p3_10_1>10</p3_10_1>
       <p3_10_2>test pola tekstowego</p3_10_2>
       <p3_10_3>10</p3_10_3>
       <p3_20_1>10</p3_20_1>
       <p3_20_2>test pola tekstowego</p3_20_2>
       <p3_20_3>10</p3_20_3>
       <p3_0_2>10</p3_0_2>
       <p3_0_3>10</p3_0_3>
       <p3_21_1>10</p3_21_1>
       <p3_21_2>test pola tekstowego</p3_21_2>
       <p3_21_3>10</p3_21_3>
       <p3_25_1>10</p3_25_1>
       <p3_25_2>test pola tekstowego</p3_25_2>
       <p3_25_3>10</p3_25_3>
       <p3_22_1>10</p3_22_1>
       <p3_22_2>test pola tekstowego</p3_22_2>
       <p3_22_3>10</p3_22_3>
       <p3_26_1>10</p3_26_1>
       <p3_26_2>test pola tekstowego</p3_26_2>
       <p3_26_3>10</p3_26_3>
       <p3_23_1>10</p3_23_1>
       <p3_23_2>test pola tekstowego</p3_23_2>
       <p3_23_3>10</p3_23_3>
       <p3_27_1>10</p3_27_1>
       <p3_27_2>test pola tekstowego</p3_27_2>
       <p3_27_3>10</p3_27_3>
       <p3_24_1>10</p3_24_1>
       <p3_24_2>test pola tekstowego</p3_24_2>
       <p3_24_3>10</p3_24_3>
       <p3_28_1>10</p3_28_1>
       <p3_28_2>test pola tekstowego</p3_28_2>
       <p3_28_3>10</p3_28_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p0_21>30-10-1990</p0_21>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>10</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>