Pola formularza

Formularz: WWD-Op Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów OpolePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413538</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Data wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_2_subfield_>
       <p0_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_2>[nazwisko]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_1>[imię]</p0_2_subfield_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[poczta]</p0_4_subfield_1>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p0_5>[Telefon]</p0_5>
       <p0_6>[Pole tekstowe]</p0_6>
       <p0_7>[Pole tekstowe]</p0_7>
       <p0_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p0_8>
       <p0_9>[Pole tekstowe]</p0_9>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_1>[data]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWD-Op</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413538</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-2014</p0_1>
       <p0_2_subfield_>2</p0_2_subfield_>
       <p0_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_2>Kowalski</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_1>Jan</p0_2_subfield_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_4_subfield_0>61-155</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Poznań</p0_4_subfield_1>
       <p7_>1</p7_>
       <p0_5>500600400</p0_5>
       <p0_6>test pola tekstowego</p0_6>
       <p0_7>test pola tekstowego</p0_7>
       <p0_8>10</p0_8>
       <p0_9>test pola tekstowego</p0_9>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_1>30-10-1990</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p5>test pola tekstowego</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>