Formularz: WWD-Wr Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów Wrocław

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413570</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>[nazwisko]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>[imię]</p0_3_subfield_1>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_4_subfield_0>[miejscowość]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[ulica]</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>[nr domu]</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>[nr lokalu]</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_6>[Telefon]</p0_6>
       <p0_7>[Pole tekstowe]</p0_7>
       <p0_8>[miejscowość]</p0_8>
       <p0_9>[gmina]</p0_9>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p2_>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WWD-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413570</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_3_subfield_>2</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_2>Kowalski</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_1>Jan</p0_3_subfield_1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_4_subfield_0>Poznań</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Strzelecka</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>1</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>1</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_6>500600400</p0_6>
       <p0_7>test pola tekstowego</p0_7>
       <p0_8>Poznań</p0_8>
       <p0_9>Poznań</p0_9>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>