Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WOWAC-Wr (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413660</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p3_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica zameldowania]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy zameldowania]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta zameldowania]</p4_subfield_1>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[nazwiskoRodowe]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[miejsceUrodzenia]</p11>
       <p12>[imieOjca]</p12>
       <p13>[imieMatki]</p13>
       <p14>[nazwiskoRodoweMatki]</p14>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[nazwiskoRodowe]</p16>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p18>[nazwiskoRodowe]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[miejscowość]</p20>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[nazwisko]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]</p26_>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOWAC-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413660</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Półwiejska</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5>10</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Stefan</p12>
       <p13>Danuta</p13>
       <p14>Wójcik</p14>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <p17>Jan</p17>
       <p18>Kowalski</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Kowalski</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>test pola tekstowego</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>