Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WOWAC-Ol (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego OlsztynPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413692</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p6>[Miejscowość wypełnienia]</p6>
       <p7>[Data wypełnienia]</p7>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5>[DONumer]</p5>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[drugie imię]</p9_subfield_1>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[imieOjca]</p13>
       <p14>[imieMatki]</p14>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>
       <p19>[data]</p19>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[imieOjca]</p23>
       <p24>[imieMatki]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p25_>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOWAC-Ol</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413692</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>30-10-2014</p7>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>500600400</p4>
       <p5>ACN285956</p5>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Stefan</p9_subfield_1>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>Stefan</p13>
       <p14>Danuta</p14>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>Stefan</p23>
       <p24>Danuta</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>