Pola formularza

Formularz: WOWAC-L Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego LublinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413699</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[miejsceUrodzenia]</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <p6>[nazwiskoRodowe]</p6>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[nazwiskoRodowe]</p13>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[miejscowość]</p17>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p14>[pierwszeImie]</p14>
       <p15>[nazwiskoRodowe]</p15>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p22>[nazwisko]</p22>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Data wypełnienia]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOWAC-L</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413699</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>500600400</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p14>Jan</p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p21>Jan</p21>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p22>Kowalski</p22>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>30-10-2014</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>