Pola formularza

Formularz: WUWZ-TZ-K Wniosek o ustalenie warunków zabudowy na terenie zamkniętym KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413960</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>[Telefon]</p1_3>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_2>[Telefon]</p2_2>
       <p2_3_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[ulica]</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>[nr domu]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>[poczta]</p2_3_subfield_5>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p5_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_1_subfield_>
       <p5_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_1_subfield_3>
       <p5_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_1_subfield_2>
       <p5_1_1_subfield_1>[imię]</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_1_2_subfield_0>
       <p5_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_1_2_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_1_2_subfield_2>
       <p5_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_1_2_subfield_3>
       <p5_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_1_2_subfield_4>
       <p5_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_1_2_subfield_5>
       <p5_2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_2_1_subfield_>
       <p5_2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_2_1_subfield_3>
       <p5_2_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_2_1_subfield_2>
       <p5_2_1_subfield_1>[imię]</p5_2_1_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_2_subfield_0>
       <p5_2_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_2_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_2_subfield_2>
       <p5_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_2_subfield_3>
       <p5_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_2_subfield_4>
       <p5_2_2_subfield_5>[poczta]</p5_2_2_subfield_5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2>
       <p7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3>
       <p7_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_1>
       <p7_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_2>
       <p7_5>[pole wielowierszowe]</p7_5>
       <p7_6_1>[Pole tekstowe]</p7_6_1>
       <p7_6_2>[Pole tekstowe]</p7_6_2>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1>
       <p9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2>
       <p9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3>
       <p9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUWZ-TZ-K</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2413960</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>500600400</p1_3>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_2>500600400</p2_2>
       <p2_3_subfield_0>Poznań</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Strzelecka</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>1</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>1</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>61-155</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>Poznań</p2_3_subfield_5>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p5_1_1_subfield_>2</p5_1_1_subfield_>
       <p5_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_1_subfield_3>
       <p5_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_1_subfield_2>
       <p5_1_1_subfield_1>Jan</p5_1_1_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_0>Poznań</p5_1_2_subfield_0>
       <p5_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_1_2_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_2>1</p5_1_2_subfield_2>
       <p5_1_2_subfield_3>1</p5_1_2_subfield_3>
       <p5_1_2_subfield_4>61-155</p5_1_2_subfield_4>
       <p5_1_2_subfield_5>Poznań</p5_1_2_subfield_5>
       <p5_2_1_subfield_>2</p5_2_1_subfield_>
       <p5_2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_2_1_subfield_3>
       <p5_2_1_subfield_2>Kowalski</p5_2_1_subfield_2>
       <p5_2_1_subfield_1>Jan</p5_2_1_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_0>Poznań</p5_2_2_subfield_0>
       <p5_2_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_2_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_2>1</p5_2_2_subfield_2>
       <p5_2_2_subfield_3>1</p5_2_2_subfield_3>
       <p5_2_2_subfield_4>61-155</p5_2_2_subfield_4>
       <p5_2_2_subfield_5>Poznań</p5_2_2_subfield_5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_4_1>10</p7_4_1>
       <p7_4_2>10</p7_4_2>
       <p7_5>to jest pole wielowierszowe</p7_5>
       <p7_6_1>test pola tekstowego</p7_6_1>
       <p7_6_2>test pola tekstowego</p7_6_2>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>