Pola formularza

Formularz: WUWZ-Wr Wniosek o ustalenie warunków zabudowy WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2414254</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <pA_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>[nazwisko]</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>[imię]</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>[Miejscowosc]</pA_2>
       <pA_3>[KodPocztowy]</pA_3>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <pA_4>[Ulica]</pA_4>
       <pA_5>[NrDomu]</pA_5>
       <pA_6>[NrLokalu]</pA_6>
       <pB_1_subfield_1>[nazwisko]</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>[imię]</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>[Miejscowosc]</pB_2>
       <pB_3>[KodPocztowy]</pB_3>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <pB_4>[Ulica]</pB_4>
       <pB_5>[NrDomu]</pB_5>
       <pB_6>[NrLokalu]</pB_6>
       <pC_1>[pole wielowierszowe]</pC_1>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_5_>
       <pC_2>[Pole tekstowe]</pC_2>
       <pC_3>[Pole tekstowe]</pC_3>
       <pC_4>[Pole tekstowe]</pC_4>
       <pC_5_1>[Pole tekstowe]</pC_5_1>
       <pC_5_2>[Pole tekstowe]</pC_5_2>
       <pC_5_3>[Pole tekstowe]</pC_5_3>
       <pC_5_4>[Pole tekstowe]</pC_5_4>
       <pC_5_5>[Pole tekstowe]</pC_5_5>
       <pC_5_6>[Pole tekstowe]</pC_5_6>
       <pC_6_1>[Pole tekstowe]</pC_6_1>
       <pC_6_2>[Pole tekstowe]</pC_6_2>
       <pC_6_3>[Pole tekstowe]</pC_6_3>
       <pC_6_4>[Pole tekstowe]</pC_6_4>
       <pC_6_5>[Pole tekstowe]</pC_6_5>
       <pC_6_6>[Pole tekstowe]</pC_6_6>
       <pD_1_1>[pole wielowierszowe]</pD_1_1>
       <pD_2_1>[pole wielowierszowe]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_2_2>
       <pD_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_3_1>
       <pD_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_3_2>
       <pD_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_3_3>
       <pD_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_3_4>
       <pD_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_3_5>
       <pD_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_4_1>
       <pD_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_4_2>
       <pD_5>[pole wielowierszowe]</pD_5>
       <pD_6>[pole wielowierszowe]</pD_6>
       <pD_7>[pole wielowierszowe]</pD_7>
       <pE_1_>[Wartość wyboru w polu pE_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pE_1_>
       <pE_2>[Pole tekstowe]</pE_2>
       <pE_3>[Pole tekstowe]</pE_3>
       <pE_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4>
       <pE_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_5_1>
       <pE_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pE_6>
       <p0_6_>[Wartość wyboru w polu p0_6. Dostępne wartości: 1 ]</p0_6_>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 1 ]</p0_7_>
       <pF_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_2>
       <p0_8_>[Wartość wyboru w polu p0_8. Dostępne wartości: 1 ]</p0_8_>
       <pF_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_3>
       <p0_9_>[Wartość wyboru w polu p0_9. Dostępne wartości: 1 ]</p0_9_>
       <pF_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_4>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 ]</p0_10_>
       <pF_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_5>
       <p0_11_>[Wartość wyboru w polu p0_11. Dostępne wartości: 1 ]</p0_11_>
       <pF_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_6>
       <p0_12_>[Wartość wyboru w polu p0_12. Dostępne wartości: 1 ]</p0_12_>
       <pF_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_7>
       <p0_13_>[Wartość wyboru w polu p0_13. Dostępne wartości: 1 ]</p0_13_>
       <pF_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_8>
       <pF_9_1>[Pole tekstowe]</pF_9_1>
       <pF_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUWZ-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2414254</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <pA_1_subfield_>2</pA_1_subfield_>
       <pA_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA_1_subfield_3>
       <pA_1_subfield_2>Kowalski</pA_1_subfield_2>
       <pA_1_subfield_1>Jan</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>Poznań</pA_2>
       <pA_3>61-155</pA_3>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <pA_4>Strzelecka</pA_4>
       <pA_5>1</pA_5>
       <pA_6>1</pA_6>
       <pB_1_subfield_1>Kowalski</pB_1_subfield_1>
       <pB_1_subfield_0>Jan</pB_1_subfield_0>
       <pB_2>Poznań</pB_2>
       <pB_3>61-155</pB_3>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <pB_4>Strzelecka</pB_4>
       <pB_5>1</pB_5>
       <pB_6>1</pB_6>
       <pC_1>to jest pole wielowierszowe</pC_1>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <pC_2>test pola tekstowego</pC_2>
       <pC_3>test pola tekstowego</pC_3>
       <pC_4>test pola tekstowego</pC_4>
       <pC_5_1>test pola tekstowego</pC_5_1>
       <pC_5_2>test pola tekstowego</pC_5_2>
       <pC_5_3>test pola tekstowego</pC_5_3>
       <pC_5_4>test pola tekstowego</pC_5_4>
       <pC_5_5>test pola tekstowego</pC_5_5>
       <pC_5_6>test pola tekstowego</pC_5_6>
       <pC_6_1>test pola tekstowego</pC_6_1>
       <pC_6_2>test pola tekstowego</pC_6_2>
       <pC_6_3>test pola tekstowego</pC_6_3>
       <pC_6_4>test pola tekstowego</pC_6_4>
       <pC_6_5>test pola tekstowego</pC_6_5>
       <pC_6_6>test pola tekstowego</pC_6_6>
       <pD_1_1>to jest pole wielowierszowe</pD_1_1>
       <pD_2_1>to jest pole wielowierszowe</pD_2_1>
       <pD_2_2>10</pD_2_2>
       <pD_3_1>10</pD_3_1>
       <pD_3_2>10</pD_3_2>
       <pD_3_3>10</pD_3_3>
       <pD_3_4>10</pD_3_4>
       <pD_3_5>10</pD_3_5>
       <pD_4_1>10</pD_4_1>
       <pD_4_2>10</pD_4_2>
       <pD_5>to jest pole wielowierszowe</pD_5>
       <pD_6>to jest pole wielowierszowe</pD_6>
       <pD_7>to jest pole wielowierszowe</pD_7>
       <pE_1_>1</pE_1_>
       <pE_2>test pola tekstowego</pE_2>
       <pE_3>test pola tekstowego</pE_3>
       <pE_4>1</pE_4>
       <pE_5_1>1</pE_5_1>
       <pE_6>10</pE_6>
       <p0_6_>1</p0_6_>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <pF_2>10</pF_2>
       <p0_8_>1</p0_8_>
       <pF_3>10</pF_3>
       <p0_9_>1</p0_9_>
       <pF_4>10</pF_4>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <pF_5>10</pF_5>
       <p0_11_>1</p0_11_>
       <pF_6>10</pF_6>
       <p0_12_>1</p0_12_>
       <pF_7>10</pF_7>
       <p0_13_>1</p0_13_>
       <pF_8>10</pF_8>
       <pF_9_1>test pola tekstowego</pF_9_1>
       <pF_9_2>10</pF_9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>