Pola formularza

Formularz: WUWZ-G Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji GdańskPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2414284</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p0_2_subfield_>
       <p0_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_2>[nazwisko]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_1>[imię]</p0_2_subfield_1>
       <p0_1>[Data wypełnienia]</p0_1>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[poczta]</p0_4_subfield_1>
       <p0_5>[Telefon]</p0_5>
       <p0_6_>[Wartość wyboru w polu p0_6. Dostępne wartości: 1 600 2 ]</p0_6_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 600 2 ]</p0_>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4a_1>[pole wielowierszowe]</p4a_1>
       <p4a_2>[Pole tekstowe]</p4a_2>
       <p4a_3>[Pole tekstowe]</p4a_3>
       <p4a_4>[Pole tekstowe]</p4a_4>
       <p4a_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4a_5>
       <p4a_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4a_6>
       <p4a_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4a_7>
       <p4a_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4a_8>
       <p4a_9>[Pole tekstowe]</p4a_9>
       <p4a_10>[pole wielowierszowe]</p4a_10>
       <p4a_11>[Pole tekstowe]</p4a_11>
       <p4a_12>[pole wielowierszowe]</p4a_12>
       <p4a_15>[pole wielowierszowe]</p4a_15>
       <p4a_16>[pole wielowierszowe]</p4a_16>
       <p4b_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4b_1>
       <p4b_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4b_2>
       <p4b_3_1>[Pole tekstowe]</p4b_3_1>
       <p4b_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4b_3_2>
       <p4b_4_1>[Pole tekstowe]</p4b_4_1>
       <p4b_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4b_4_2>
       <p4b_5>[Pole tekstowe]</p4b_5>
       <p4b_6>[Pole tekstowe]</p4b_6>
       <p4b_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_7>
       <p4b_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_8>
       <p4b_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4b_9>
       <p4b_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4b_10>
       <p4b_11>[Pole tekstowe]</p4b_11>
       <p4b_12>[Pole tekstowe]</p4b_12>
       <p4c_1>[pole wielowierszowe]</p4c_1>
       <p0_7_>[Wartość wyboru w polu p0_7. Dostępne wartości: 1 ]</p0_7_>
       <p0_8_>[Wartość wyboru w polu p0_8. Dostępne wartości: 1 ]</p0_8_>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 ]</p0_10_>
       <p0_12_>[Wartość wyboru w polu p0_12. Dostępne wartości: 1 ]</p0_12_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUWZ-G</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2414284</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2_subfield_>2</p0_2_subfield_>
       <p0_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_2>Kowalski</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_1>Jan</p0_2_subfield_1>
       <p0_1>30-10-2014</p0_1>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_4_subfield_0>61-155</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Poznań</p0_4_subfield_1>
       <p0_5>500600400</p0_5>
       <p0_6_>1</p0_6_>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4a_1>to jest pole wielowierszowe</p4a_1>
       <p4a_2>test pola tekstowego</p4a_2>
       <p4a_3>test pola tekstowego</p4a_3>
       <p4a_4>test pola tekstowego</p4a_4>
       <p4a_5>10</p4a_5>
       <p4a_6>10</p4a_6>
       <p4a_7>10</p4a_7>
       <p4a_8>10</p4a_8>
       <p4a_9>test pola tekstowego</p4a_9>
       <p4a_10>to jest pole wielowierszowe</p4a_10>
       <p4a_11>test pola tekstowego</p4a_11>
       <p4a_12>to jest pole wielowierszowe</p4a_12>
       <p4a_15>to jest pole wielowierszowe</p4a_15>
       <p4a_16>to jest pole wielowierszowe</p4a_16>
       <p4b_1>10</p4b_1>
       <p4b_2>10</p4b_2>
       <p4b_3_1>test pola tekstowego</p4b_3_1>
       <p4b_3_2>10</p4b_3_2>
       <p4b_4_1>test pola tekstowego</p4b_4_1>
       <p4b_4_2>10</p4b_4_2>
       <p4b_5>test pola tekstowego</p4b_5>
       <p4b_6>test pola tekstowego</p4b_6>
       <p4b_7>10</p4b_7>
       <p4b_8>10</p4b_8>
       <p4b_9>10</p4b_9>
       <p4b_10>10</p4b_10>
       <p4b_11>test pola tekstowego</p4b_11>
       <p4b_12>test pola tekstowego</p4b_12>
       <p4c_1>to jest pole wielowierszowe</p4c_1>
       <p0_7_>1</p0_7_>
       <p0_8_>1</p0_8_>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <p0_12_>1</p0_12_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>