Pola formularza

Formularz: ZUS ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24152772</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[UlicaKor]</p5>
       <p6>[NrDomuKor]</p6>
       <p7>[NrLokaluKor]</p7>
       <p8>[KodPocztowyKor]</p8>
       <p9>[MiejscowoscKor]</p9>
       <p10>[KrajKor]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_1>
       <p13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_2>
       <p13_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_3>
       <p13_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_4>
       <p13_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_5>
       <p13_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_6>
       <p13_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_7>
       <p13_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_8>
       <p13_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_9>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <pII_26>[dl]</pII_26>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p18>[Data wypełnienia]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ER-13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24152772</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Półwiejska</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p13_3>1</p13_3>
       <p13_4>1</p13_4>
       <p13_5>1</p13_5>
       <p13_6>1</p13_6>
       <p13_7>1</p13_7>
       <p13_8>1</p13_8>
       <p13_9>1</p13_9>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <pII_26></pII_26>
       <p19_>1</p19_>
       <p18>30-10-2014</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>