Pola formularza

Formularz: ZZB-Sz Zawiadomienie o zakończeniu budowy SzczecinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415654</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 1 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 5 7 1 9 ]</p11_>
       <p11_3_>[Wartość wyboru w polu p11_3. Dostępne wartości: 1 ]</p11_3_>
       <p11_5_>[Wartość wyboru w polu p11_5. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 4 ]</p11_5_>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p11_5_3_>[Wartość wyboru w polu p11_5_3. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</p11_5_3_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p11_6_>[Wartość wyboru w polu p11_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p11_6_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p11_8_>[Wartość wyboru w polu p11_8. Dostępne wartości: 1 ]</p11_8_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 1 ]</p23_>
       <p23_2_>[Wartość wyboru w polu p23_2. Dostępne wartości: 1 ]</p23_2_>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 4 p26 0 ]</p26_>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p26_4_>[Wartość wyboru w polu p26_4. Dostępne wartości: 4 0 ]</p26_4_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZB-Sz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415654</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4>500600400</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p11_3_>1</p11_3_>
       <p11_5_>1</p11_5_>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p11_5_3_>1</p11_5_3_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p11_6_>1</p11_6_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p11_8_>1</p11_8_>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <_>1</_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p23_2_>1</p23_2_>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p26_4_>1</p26_4_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>