Pola formularza

Formularz: WZIN-Kat Wniosek o zmianę imienia i nazwiska KatowicePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415705</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_1_1_subfield_0>[imię]</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>[nazwisko]</p2_1_2>
       <p2_2>[nazwiskoRodowe]</p2_2>
       <p2_3_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[ulica zameldowania]</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>[poczta zameldowania]</p2_3_subfield_5>
       <p2_4>[PESEL]</p2_4>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_2>[dataUrodzenia]</p5_2>
       <p5_3>[miejsceUrodzenia]</p5_3>
       <p5_4>[PESEL]</p5_4>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p6_2>[dataUrodzenia]</p6_2>
       <p6_3>[miejsceUrodzenia]</p6_3>
       <p6_4>[PESEL]</p6_4>
       <p7_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_1_subfield_1>
       <p7_1_subfield_0>[imię]</p7_1_subfield_0>
       <p7_2>[dataUrodzenia]</p7_2>
       <p7_3>[miejsceUrodzenia]</p7_3>
       <p7_4>[PESEL]</p7_4>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZIN-Kat</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415705</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_1_1_subfield_0>Jan</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>Stefan</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>Kowalski</p2_1_2>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3_subfield_0>Poznań</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Półwiejska</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>1</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>1</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>61-155</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>Poznań</p2_3_subfield_5>
       <p2_4>23050608219</p2_4>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p0_>1</p0_>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_2>30-10-1985</p5_2>
       <p5_3>Poznań</p5_3>
       <p5_4>23050608219</p5_4>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p6_2>30-10-1985</p6_2>
       <p6_3>Poznań</p6_3>
       <p6_4>23050608219</p6_4>
       <p7_1_subfield_1>Kowalski</p7_1_subfield_1>
       <p7_1_subfield_0>Jan</p7_1_subfield_0>
       <p7_2>30-10-1985</p7_2>
       <p7_3>Poznań</p7_3>
       <p7_4>23050608219</p7_4>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>