Pola formularza

Formularz: WZIN-Rz(OM) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Rzeszów (osoba małoletnia)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415772</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_1_subfield_0>
       <p1_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_1_1_subfield_1>
       <p1_1_2>[nazwisko]</p1_1_2>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3_1>[dataUrodzenia]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[miejsceUrodzenia]</p1_3_2>
       <p1_4>[obywatelstwo]</p1_4>
       <p1_5>[stanCywilny]</p1_5>
       <p1_6_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p1_6_subfield_0>
       <p1_6_subfield_1>[ulica zameldowania]</p1_6_subfield_1>
       <p1_6_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p1_6_subfield_2>
       <p1_6_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p1_6_subfield_3>
       <p1_6_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p1_6_subfield_4>
       <p1_6_subfield_5>[poczta zameldowania]</p1_6_subfield_5>
       <p1_7_1>[DONumer]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[DOData]</p1_7_2>
       <p1_7_3>[DOWydanyPrzez]</p1_7_3>
       <p1_8>[PESEL]</p1_8>
       <p1_9>[Telefon]</p1_9>
       <p2_1_1_subfield_0>[imię]</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>[nazwisko]</p2_1_2>
       <p2_2>[nazwiskoRodowe]</p2_2>
       <p2_3_1>[dataUrodzenia]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[miejsceUrodzenia]</p2_3_2>
       <p2_4_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[ulica zameldowania]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p2_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p2_4_subfield_3>
       <p2_4_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p2_4_subfield_4>
       <p2_4_subfield_5>[poczta zameldowania]</p2_4_subfield_5>
       <p2_5_1>[DONumer]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[DOData]</p2_5_2>
       <p2_5_3>[DOWydanyPrzez]</p2_5_3>
       <p3_1_1_subfield_0>[imię]</p3_1_1_subfield_0>
       <p3_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p3_1_1_subfield_1>
       <p3_1_2>[nazwisko]</p3_1_2>
       <p3_2>[nazwiskoRodowe]</p3_2>
       <p3_3_1>[dataUrodzenia]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[miejsceUrodzenia]</p3_3_2>
       <p3_4>[obywatelstwo]</p3_4>
       <p3_5>[PESEL]</p3_5>
       <p3_6_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p3_6_subfield_0>
       <p3_6_subfield_1>[ulica zameldowania]</p3_6_subfield_1>
       <p3_6_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p3_6_subfield_2>
       <p3_6_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p3_6_subfield_3>
       <p3_6_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p3_6_subfield_4>
       <p3_6_subfield_5>[poczta zameldowania]</p3_6_subfield_5>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[Data wypełnienia]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZIN-Rz(OM)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415772</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1_subfield_0>Jan</p1_1_1_subfield_0>
       <p1_1_1_subfield_1>Stefan</p1_1_1_subfield_1>
       <p1_1_2>Kowalski</p1_1_2>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3_1>30-10-1985</p1_3_1>
       <p1_3_2>Poznań</p1_3_2>
       <p1_4>polskie</p1_4>
       <p1_5>wolny</p1_5>
       <p1_6_subfield_0>Poznań</p1_6_subfield_0>
       <p1_6_subfield_1>Półwiejska</p1_6_subfield_1>
       <p1_6_subfield_2>1</p1_6_subfield_2>
       <p1_6_subfield_3>1</p1_6_subfield_3>
       <p1_6_subfield_4>61-155</p1_6_subfield_4>
       <p1_6_subfield_5>Poznań</p1_6_subfield_5>
       <p1_7_1>ACN285956</p1_7_1>
       <p1_7_2>30-10-1990</p1_7_2>
       <p1_7_3>Prezydent m. Poznania</p1_7_3>
       <p1_8>23050608219</p1_8>
       <p1_9>500600400</p1_9>
       <p2_1_1_subfield_0>Jan</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>Stefan</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>Kowalski</p2_1_2>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3_1>30-10-1985</p2_3_1>
       <p2_3_2>Poznań</p2_3_2>
       <p2_4_subfield_0>Poznań</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>Półwiejska</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>1</p2_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_3>1</p2_4_subfield_3>
       <p2_4_subfield_4>61-155</p2_4_subfield_4>
       <p2_4_subfield_5>Poznań</p2_4_subfield_5>
       <p2_5_1>ACN285956</p2_5_1>
       <p2_5_2>30-10-1990</p2_5_2>
       <p2_5_3>Prezydent m. Poznania</p2_5_3>
       <p3_1_1_subfield_0>Jan</p3_1_1_subfield_0>
       <p3_1_1_subfield_1>Stefan</p3_1_1_subfield_1>
       <p3_1_2>Kowalski</p3_1_2>
       <p3_2>Kowalski</p3_2>
       <p3_3_1>30-10-1985</p3_3_1>
       <p3_3_2>Poznań</p3_3_2>
       <p3_4>polskie</p3_4>
       <p3_5>23050608219</p3_5>
       <p3_6_subfield_0>Poznań</p3_6_subfield_0>
       <p3_6_subfield_1>Półwiejska</p3_6_subfield_1>
       <p3_6_subfield_2>1</p3_6_subfield_2>
       <p3_6_subfield_3>1</p3_6_subfield_3>
       <p3_6_subfield_4>61-155</p3_6_subfield_4>
       <p3_6_subfield_5>Poznań</p3_6_subfield_5>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>30-10-2014</p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>test pola tekstowego</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>