Pola formularza

Formularz: WZIN-ZG Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Zielona GóraPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415856</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica zameldowania]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>[poczta zameldowania]</p3_2_subfield_5>
       <p3_3>[PESEL]</p3_3>
       <p3_4_1>[DONumer]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[DOWydanyPrzez]</p3_4_2>
       <p4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1>
       <p9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[nazwisko]</p13>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[drugie imię]</p14_subfield_1>
       <p15>[nazwiskoRodowe]</p15>
       <p16>[obywatelstwo]</p16>
       <p17_subfield_0>[kod pocztowy]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[poczta]</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[miejscowość]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu]</p18_subfield_3>
       <p19_1>[nazwisko]</p19_1>
       <p19_2_subfield_0>[imię]</p19_2_subfield_0>
       <p19_2_subfield_1>[drugie imię]</p19_2_subfield_1>
       <p19_3>[dataUrodzenia]</p19_3>
       <p19_4>[miejsceUrodzenia]</p19_4>
       <p20_1>[nazwisko]</p20_1>
       <p20_2_subfield_0>[imię]</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>[drugie imię]</p20_2_subfield_1>
       <p20_3>[dataUrodzenia]</p20_3>
       <p20_4>[miejsceUrodzenia]</p20_4>
       <p21_1>[nazwisko]</p21_1>
       <p21_2_subfield_0>[imię]</p21_2_subfield_0>
       <p21_2_subfield_1>[drugie imię]</p21_2_subfield_1>
       <p21_3>[dataUrodzenia]</p21_3>
       <p21_4>[miejsceUrodzenia]</p21_4>
       <p22_1>[nazwisko]</p22_1>
       <p22_2_subfield_0>[imię]</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>[drugie imię]</p22_2_subfield_1>
       <p22_3>[dataUrodzenia]</p22_3>
       <p22_4>[miejsceUrodzenia]</p22_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZIN-ZG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2415856</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Półwiejska</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>61-155</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>Poznań</p3_2_subfield_5>
       <p3_3>23050608219</p3_3>
       <p3_4_1>ACN285956</p3_4_1>
       <p3_4_2>Prezydent m. Poznania</p3_4_2>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Stefan</p14_subfield_1>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>polskie</p16>
       <p17_subfield_0>61-155</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Poznań</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Strzelecka</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p19_1>Kowalski</p19_1>
       <p19_2_subfield_0>Jan</p19_2_subfield_0>
       <p19_2_subfield_1>Stefan</p19_2_subfield_1>
       <p19_3>30-10-1985</p19_3>
       <p19_4>Poznań</p19_4>
       <p20_1>Kowalski</p20_1>
       <p20_2_subfield_0>Jan</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>Stefan</p20_2_subfield_1>
       <p20_3>30-10-1985</p20_3>
       <p20_4>Poznań</p20_4>
       <p21_1>Kowalski</p21_1>
       <p21_2_subfield_0>Jan</p21_2_subfield_0>
       <p21_2_subfield_1>Stefan</p21_2_subfield_1>
       <p21_3>30-10-1985</p21_3>
       <p21_4>Poznań</p21_4>
       <p22_1>Kowalski</p22_1>
       <p22_2_subfield_0>Jan</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>Stefan</p22_2_subfield_1>
       <p22_3>30-10-1985</p22_3>
       <p22_4>Poznań</p22_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>