Pola formularza

Formularz: KRS-D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2417783</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[nazwisko1]</p13>
       <p14>[nazwisko2]</p14>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[drugieImie]</p16>
       <p17>[PESEL]</p17>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>[nazwa skrócona]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[nazwisko]</p18_subfield_1>
       <p19>[pierwszeImie]</p19>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>[nazwa skrócona]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[UlicaKor]</p22>
       <p23>[NrDomuKor]</p23>
       <p24>[NrLokaluKor]</p24>
       <p25>[MiejscowoscKor]</p25>
       <p26>[KodPocztowyKor]</p26>
       <p27>[PocztaKor]</p27>
       <p28>[KrajKor]</p28>
       <p29_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p29_subfield_>
       <p29_subfield_2>[nazwa skrócona]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <p30>[pierwszeImie]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37>[KodKraju]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p40_subfield_>
       <p40_subfield_3>[nazwa pełna]</p40_subfield_3>
       <p40_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p40_subfield_2>
       <p41>[nazwisko2]</p41>
       <p42>[pierwszeImie]</p42>
       <p43>[drugieImie]</p43>
       <p44>[PESEL]</p44>
       <p45>[KRS]</p45>
       <p46>[REGON]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p48_subfield_>
       <p48_subfield_3>[nazwa pełna]</p48_subfield_3>
       <p48_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p48_subfield_2>
       <p49>[nazwisko2]</p49>
       <p50>[pierwszeImie]</p50>
       <p51>[drugieImie]</p51>
       <p52>[PESEL]</p52>
       <p53>[KRS]</p53>
       <p54>[REGON]</p54>
       <pD1_1_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_1_3_>
       <pD1_2_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_1>
       <pD1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2>
       <pD1_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_3_>
       <pD1_3_1>[Pole tekstowe]</pD1_3_1>
       <pD1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3_2>
       <pD1_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_3_3_>
       <pD1_4_1>[Pole tekstowe]</pD1_4_1>
       <pD1_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_4_2>
       <pD1_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_4_3_>
       <pD1_5_1>[Pole tekstowe]</pD1_5_1>
       <pD1_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_5_2>
       <pD1_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_5_3_>
       <pD1_6_1>[Pole tekstowe]</pD1_6_1>
       <pD1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_6_2>
       <pD1_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_6_3_>
       <pD1_7_1>[Pole tekstowe]</pD1_7_1>
       <pD1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_7_2>
       <pD1_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_7_3_>
       <pD1_8_1>[Pole tekstowe]</pD1_8_1>
       <pD1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_8_2>
       <pD1_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_8_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-D2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2417783</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p14>Nowak</p14>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Stefan</p16>
       <p17>23050608219</p17>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>nazwa testowa</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Kowalski</p18_subfield_1>
       <p19>Jan</p19>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>nazwa testowa</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Półwiejska</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29_subfield_>2</p29_subfield_>
       <p29_subfield_2>nazwa testowa</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <p30>Jan</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>PL</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_subfield_>2</p40_subfield_>
       <p40_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p40_subfield_3>
       <p40_subfield_2>Kowalski</p40_subfield_2>
       <p41>Nowak</p41>
       <p42>Jan</p42>
       <p43>Stefan</p43>
       <p44>23050608219</p44>
       <p45>12345</p45>
       <p46>773461194</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_subfield_>2</p48_subfield_>
       <p48_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p48_subfield_3>
       <p48_subfield_2>Kowalski</p48_subfield_2>
       <p49>Nowak</p49>
       <p50>Jan</p50>
       <p51>Stefan</p51>
       <p52>23050608219</p52>
       <p53>12345</p53>
       <p54>773461194</p54>
       <pD1_1_1>test pola tekstowego</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_1_3_>1</pD1_1_3_>
       <pD1_2_1>test pola tekstowego</pD1_2_1>
       <pD1_2_2>10</pD1_2_2>
       <pD1_2_3_>1</pD1_2_3_>
       <pD1_3_1>test pola tekstowego</pD1_3_1>
       <pD1_3_2>10</pD1_3_2>
       <pD1_3_3_>1</pD1_3_3_>
       <pD1_4_1>test pola tekstowego</pD1_4_1>
       <pD1_4_2>10</pD1_4_2>
       <pD1_4_3_>1</pD1_4_3_>
       <pD1_5_1>test pola tekstowego</pD1_5_1>
       <pD1_5_2>10</pD1_5_2>
       <pD1_5_3_>1</pD1_5_3_>
       <pD1_6_1>test pola tekstowego</pD1_6_1>
       <pD1_6_2>10</pD1_6_2>
       <pD1_6_3_>1</pD1_6_3_>
       <pD1_7_1>test pola tekstowego</pD1_7_1>
       <pD1_7_2>10</pD1_7_2>
       <pD1_7_3_>1</pD1_7_3_>
       <pD1_8_1>test pola tekstowego</pD1_8_1>
       <pD1_8_2>10</pD1_8_2>
       <pD1_8_3_>1</pD1_8_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>