Pola formularza

Formularz: KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2417786</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_3>[nazwa pełna]</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p14_subfield_2>
       <p15>[nazwisko2]</p15>
       <p16>[pierwszeImie]</p16>
       <p17>[drugieImie]</p17>
       <p18>[PESEL]</p18>
       <p19>[KRS]</p19>
       <p20>[REGON]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>[nazwa skrócona]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22>[pierwszeImie]</p22>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>[nazwa skrócona]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[pierwszeImie]</p24>
       <p25>[UlicaKor]</p25>
       <p26>[NrDomuKor]</p26>
       <p27>[NrLokaluKor]</p27>
       <p28>[MiejscowoscKor]</p28>
       <p29>[KodPocztowyKor]</p29>
       <p30>[PocztaKor]</p30>
       <p31>[KrajKor]</p31>
       <p32_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p32_subfield_>
       <p32_subfield_2>[nazwa skrócona]</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_1>[nazwisko]</p32_subfield_1>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Poczta]</p39>
       <p40>[KodKraju]</p40>
       <pD1_1_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_1_3_>
       <pD1_2_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_1>
       <pD1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2>
       <pD1_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_3_>
       <pD1_3_1>[Pole tekstowe]</pD1_3_1>
       <pD1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3_2>
       <pD1_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_3_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-D3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2417786</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_2>Kowalski</p14_subfield_2>
       <p15>Nowak</p15>
       <p16>Jan</p16>
       <p17>Stefan</p17>
       <p18>23050608219</p18>
       <p19>12345</p19>
       <p20>773461194</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>nazwa testowa</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22>Jan</p22>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>nazwa testowa</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>Jan</p24>
       <p25>Półwiejska</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p32_subfield_>2</p32_subfield_>
       <p32_subfield_2>nazwa testowa</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_1>Kowalski</p32_subfield_1>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>PL</p40>
       <pD1_1_1>test pola tekstowego</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_1_3_>1</pD1_1_3_>
       <pD1_2_1>test pola tekstowego</pD1_2_1>
       <pD1_2_2>10</pD1_2_2>
       <pD1_2_3_>1</pD1_2_3_>
       <pD1_3_1>test pola tekstowego</pD1_3_1>
       <pD1_3_2>10</pD1_3_2>
       <pD1_3_3_>1</pD1_3_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>