Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRS-W-OPP (archiwalny) Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze SądowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2417792</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <pb2>[pole wielowierszowe]</pb2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <pa2>[Pole tekstowe]</pa2>
       <pb3>[pole wielowierszowe]</pb3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <pa3>[Pole tekstowe]</pa3>
       <pb4>[pole wielowierszowe]</pb4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <pa4>[Pole tekstowe]</pa4>
       <pb5>[pole wielowierszowe]</pb5>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <pa5>[Pole tekstowe]</pa5>
       <pb6>[pole wielowierszowe]</pb6>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <pa6>[Pole tekstowe]</pa6>
       <pb7>[pole wielowierszowe]</pb7>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <pa7>[Pole tekstowe]</pa7>
       <pb8>[pole wielowierszowe]</pb8>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <pa8>[Pole tekstowe]</pa8>
       <pb9>[pole wielowierszowe]</pb9>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <pa9>[Pole tekstowe]</pa9>
       <pb10>[pole wielowierszowe]</pb10>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <pa10>[Pole tekstowe]</pa10>
       <pb11>[pole wielowierszowe]</pb11>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <pa11>[Pole tekstowe]</pa11>
       <pb12>[pole wielowierszowe]</pb12>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <pa12>[Pole tekstowe]</pa12>
       <pb13>[pole wielowierszowe]</pb13>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <pa13>[Pole tekstowe]</pa13>
       <pb14>[pole wielowierszowe]</pb14>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <pa14>[Pole tekstowe]</pa14>
       <pb15>[pole wielowierszowe]</pb15>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <pa15>[Pole tekstowe]</pa15>
       <pb16>[pole wielowierszowe]</pb16>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <pa16>[Pole tekstowe]</pa16>
       <pb17>[pole wielowierszowe]</pb17>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <pa17>[Pole tekstowe]</pa17>
       <pb18>[pole wielowierszowe]</pb18>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <pa18>[Pole tekstowe]</pa18>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W-OPP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2417792</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <pb2>to jest pole wielowierszowe</pb2>
       <p2_>1</p2_>
       <pa2>test pola tekstowego</pa2>
       <pb3>to jest pole wielowierszowe</pb3>
       <p3_>1</p3_>
       <pa3>test pola tekstowego</pa3>
       <pb4>to jest pole wielowierszowe</pb4>
       <p4_>1</p4_>
       <pa4>test pola tekstowego</pa4>
       <pb5>to jest pole wielowierszowe</pb5>
       <p5_>1</p5_>
       <pa5>test pola tekstowego</pa5>
       <pb6>to jest pole wielowierszowe</pb6>
       <p6_>1</p6_>
       <pa6>test pola tekstowego</pa6>
       <pb7>to jest pole wielowierszowe</pb7>
       <p7_>1</p7_>
       <pa7>test pola tekstowego</pa7>
       <pb8>to jest pole wielowierszowe</pb8>
       <p8_>1</p8_>
       <pa8>test pola tekstowego</pa8>
       <pb9>to jest pole wielowierszowe</pb9>
       <p9_>1</p9_>
       <pa9>test pola tekstowego</pa9>
       <pb10>to jest pole wielowierszowe</pb10>
       <p10_>1</p10_>
       <pa10>test pola tekstowego</pa10>
       <pb11>to jest pole wielowierszowe</pb11>
       <p11_>1</p11_>
       <pa11>test pola tekstowego</pa11>
       <pb12>to jest pole wielowierszowe</pb12>
       <p12_>1</p12_>
       <pa12>test pola tekstowego</pa12>
       <pb13>to jest pole wielowierszowe</pb13>
       <p13_>1</p13_>
       <pa13>test pola tekstowego</pa13>
       <pb14>to jest pole wielowierszowe</pb14>
       <p14_>1</p14_>
       <pa14>test pola tekstowego</pa14>
       <pb15>to jest pole wielowierszowe</pb15>
       <p15_>1</p15_>
       <pa15>test pola tekstowego</pa15>
       <pb16>to jest pole wielowierszowe</pb16>
       <p16_>1</p16_>
       <pa16>test pola tekstowego</pa16>
       <pb17>to jest pole wielowierszowe</pb17>
       <p17_>1</p17_>
       <pa17>test pola tekstowego</pa17>
       <pb18>to jest pole wielowierszowe</pb18>
       <p18_>1</p18_>
       <pa18>test pola tekstowego</pa18>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>