Pola formularza

Formularz: D-M Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24178164</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1>Bemowo / Białołęka / Bielany / Mokotów / Ochota / Praga-Południe / Praga-Północ / Rembertów / Śródmieście / Targówek / Ursus / Ursynów / Wawer / Wesoła / Wilanów / Włochy / Wola / Żoliborz</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10>[Telefon]</p10>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p13>[nazwaPelna]</p13>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Wojewodztwo]</p18>
       <p19>[Powiat]</p19>
       <p20>[Gmina]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[Miejscowosc]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[Poczta]</p26>
       <p27>[KrajKor]</p27>
       <p28>[WojewodztwoKor]</p28>
       <p29>[PowiatKor]</p29>
       <p30>[GminaKor]</p30>
       <p31>[UlicaKor]</p31>
       <p32>[NrDomuKor]</p32>
       <p33>[NrLokaluKor]</p33>
       <p34>[MiejscowoscKor]</p34>
       <p35>[KodPocztowyKor]</p35>
       <p36>[PocztaKor]</p36>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p38_>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p57a>[Pole tekstowe]</p57a>
       <p57b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57b>
       <p57c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57c>
       <p58a>[Pole tekstowe]</p58a>
       <p58b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58b>
       <p58c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58c>
       <p59a>[Pole tekstowe]</p59a>
       <p59b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59b>
       <p59c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59c>
       <p60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p66_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_1>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p66_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_2>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p66_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_3>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p66_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_4>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p66_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_5>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p66_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_6>
       <p72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72>
       <p66_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_7>
       <p73>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73>
       <p66_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_8>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>
       <p76>[pierwszeImie]</p76>
       <p77>[nazwisko]</p77>
       <p78>[data]</p78>
       <p79>[pierwszeImie]</p79>
       <p80>[nazwisko]</p80>
       <p81>[data]</p81>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>D-M</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24178164</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1>Bemowo</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10>500600400</p10>
       <p11>8875155741</p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p13>Pełna nazwa testowa</p13>
       <p15>500600400</p15>
       <p14>8875155741</p14>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>poznański</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Półwiejska</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p57a>test pola tekstowego</p57a>
       <p57b>10</p57b>
       <p57c>10</p57c>
       <p58a>test pola tekstowego</p58a>
       <p58b>10</p58b>
       <p58c>10</p58c>
       <p59a>test pola tekstowego</p59a>
       <p59b>10</p59b>
       <p59c>10</p59c>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>10</p64>
       <p66_1>1</p66_1>
       <p67>10</p67>
       <p66_2>1</p66_2>
       <p68>10</p68>
       <p66_3>1</p66_3>
       <p69>10</p69>
       <p66_4>1</p66_4>
       <p70>10</p70>
       <p66_5>1</p66_5>
       <p71>10</p71>
       <p66_6>1</p66_6>
       <p72>10</p72>
       <p66_7>1</p66_7>
       <p73>10</p73>
       <p66_8>1</p66_8>
       <p74>10</p74>
       <p76>Jan</p76>
       <p77>Kowalski</p77>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79>Jan</p79>
       <p80>Kowalski</p80>
       <p81>30-10-1990</p81>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>