Pola formularza

Formularz: ZoTRRB-Sz Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych SzczecinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2418002</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>[nazwisko]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>[imię]</p2_1_subfield_1>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p2_3>[Telefon]</p2_3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[data]</p4>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[nazwisko]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[imię]</p18_subfield_0>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 ]</p19_>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoTRRB-Sz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2418002</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1_subfield_>2</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>Kowalski</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>Jan</p2_1_subfield_1>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p2_3>500600400</p2_3>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <_>1</_>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Kowalski</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Jan</p18_subfield_0>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>