Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZoTRRB-Wr (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2418032</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>[nazwisko]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>[imię]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p4>[Miejscowosc]</p4>
       <p5>[KodPocztowy]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_1_subfield_>
       <p9_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p9_1_subfield_3>
       <p9_1_subfield_2>[nazwisko]</p9_1_subfield_2>
       <p9_1_subfield_1>[imię]</p9_1_subfield_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16_1>[pole wielowierszowe]</p16_1>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p20>[miejscowość]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30_1_>[Wartość wyboru w polu p30_1. Dostępne wartości: 1 ]</p30_1_>
       <p31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_1>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 1 4 1 6 7 1 9 ]</p30_>
       <p31_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_2>
       <p30_3_>[Wartość wyboru w polu p30_3. Dostępne wartości: 1 ]</p30_3_>
       <p31_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_3>
       <p31_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_4>
       <p30_5_>[Wartość wyboru w polu p30_5. Dostępne wartości: 1 ]</p30_5_>
       <p31_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_5>
       <p31_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_6>
       <p31_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_7>
       <p30_8_>[Wartość wyboru w polu p30_8. Dostępne wartości: 1 ]</p30_8_>
       <p31_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_8>
       <p31_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoTRRB-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2418032</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_2>Kowalski</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_1>Jan</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>61-155</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_1_subfield_>2</p9_1_subfield_>
       <p9_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p9_1_subfield_3>
       <p9_1_subfield_2>Kowalski</p9_1_subfield_2>
       <p9_1_subfield_1>Jan</p9_1_subfield_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p21_>1</p21_>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30_1_>1</p30_1_>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_2>10</p31_2>
       <p30_3_>1</p30_3_>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p30_5_>1</p30_5_>
       <p31_5>10</p31_5>
       <p31_6>10</p31_6>
       <p31_7>10</p31_7>
       <p30_8_>1</p30_8_>
       <p31_8>10</p31_8>
       <p31_9>10</p31_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>