Pola formularza

Formularz: KRUS ZO-1/03/2021 (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24180888</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_1>
       <p5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_2>
       <p6_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Oddziału KRUS]</p6_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>[miejscowość]</p7_2_subfield_0>
       <p7_2_subfield_1>[ulica]</p7_2_subfield_1>
       <p7_2_subfield_2>[nr domu]</p7_2_subfield_2>
       <p7_2_subfield_3>[nr lokalu]</p7_2_subfield_3>
       <p7_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>[poczta]</p7_1_subfield_1>
       <p8_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p8_2_subfield_0>
       <p8_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p8_2_subfield_1>
       <p8_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p8_2_subfield_2>
       <p8_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p8_2_subfield_3>
       <p8_1_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p8_1_subfield_0>
       <p8_1_subfield_1>[poczta korespondencji]</p8_1_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[telefon]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[e-mail]</p9_subfield_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_1>[data]</p10_1>
       <p10_2>[data]</p10_2>
       <p10_3>[data]</p10_3>
       <p10_4>[data]</p10_4>
       <p10_5>[data]</p10_5>
       <p10_6>[data]</p10_6>
       <p11_1_subfield_0>[imię]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[nazwisko]</p11_1_subfield_1>
       <p11_3>[dataUrodzenia]</p11_3>
       <p11_2>[PESEL]</p11_2>
       <p12_1_subfield_0>[imię]</p12_1_subfield_0>
       <p12_1_subfield_1>[nazwisko]</p12_1_subfield_1>
       <p12_3>[dataUrodzenia]</p12_3>
       <p12_2>[PESEL]</p12_2>
       <p13_1_subfield_0>[imię]</p13_1_subfield_0>
       <p13_1_subfield_1>[nazwisko]</p13_1_subfield_1>
       <p13_3>[dataUrodzenia]</p13_3>
       <p13_2>[PESEL]</p13_2>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p16>[PESEL]</p16>
       <p17_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p17_1>
       <p17_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p17_2>
       <p18_1_subfield_0>[imię]</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>[nazwisko]</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>[dataUrodzenia]</p18_2>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[Rachunek]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p23_>
       <p24_1>[data]</p24_1>
       <p24_2>[data]</p24_2>
       <p24_3>[data]</p24_3>
       <p24_4>[data]</p24_4>
       <p24_5>[data]</p24_5>
       <p24_6>[data]</p24_6>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p25_>
       <p26_1>[data]</p26_1>
       <p26_2>[data]</p26_2>
       <p26_3>[data]</p26_3>
       <p26_4>[data]</p26_4>
       <p26_5>[data]</p26_5>
       <p26_6>[data]</p26_6>
       <p27_1>[data]</p27_1>
       <p27_2>[data]</p27_2>
       <p27_3>[data]</p27_3>
       <p27_4>[data]</p27_4>
       <p27_5>[data]</p27_5>
       <p27_6>[data]</p27_6>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p31_2>[Pole tekstowe]</p31_2>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p32_>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <p33_2>[Pole tekstowe]</p33_2>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[data]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39>[data]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_1>[data]</p42_1>
       <p42_2>[data]</p42_2>
       <p42_3>[data]</p42_3>
       <p42_4>[data]</p42_4>
       <p42_5>[data]</p42_5>
       <p42_6>[data]</p42_6>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45_3>[miejscowość]</p45_3>
       <p46_7>[data]</p46_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS ZO-1/03/2021</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24180888</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Jan</p2>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>NR-4321</p5_2>
       <p6_subfield_0>13</p6_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>Poznań</p7_2_subfield_0>
       <p7_2_subfield_1>Strzelecka</p7_2_subfield_1>
       <p7_2_subfield_2>1</p7_2_subfield_2>
       <p7_2_subfield_3>1</p7_2_subfield_3>
       <p7_1_subfield_0>61-155</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>Poznań</p7_1_subfield_1>
       <p8_2_subfield_0>Poznań</p8_2_subfield_0>
       <p8_2_subfield_1>Półwiejska</p8_2_subfield_1>
       <p8_2_subfield_2>1</p8_2_subfield_2>
       <p8_2_subfield_3>1</p8_2_subfield_3>
       <p8_1_subfield_0>61-155</p8_1_subfield_0>
       <p8_1_subfield_1>Poznań</p8_1_subfield_1>
       <p9_subfield_0>500600400</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>test@test.pl</p9_subfield_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1>30-10-1990</p10_1>
       <p10_2>30-10-1990</p10_2>
       <p10_3>30-10-1990</p10_3>
       <p10_4>30-10-1990</p10_4>
       <p10_5>30-10-1990</p10_5>
       <p10_6>30-10-1990</p10_6>
       <p11_1_subfield_0>Jan</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Kowalski</p11_1_subfield_1>
       <p11_3>30-10-1985</p11_3>
       <p11_2>23050608219</p11_2>
       <p12_1_subfield_0>Jan</p12_1_subfield_0>
       <p12_1_subfield_1>Kowalski</p12_1_subfield_1>
       <p12_3>30-10-1985</p12_3>
       <p12_2>23050608219</p12_2>
       <p13_1_subfield_0>Jan</p13_1_subfield_0>
       <p13_1_subfield_1>Kowalski</p13_1_subfield_1>
       <p13_3>30-10-1985</p13_3>
       <p13_2>23050608219</p13_2>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p16>23050608219</p16>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>NR-4321</p17_2>
       <p18_1_subfield_0>Jan</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>Kowalski</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>30-10-1985</p18_2>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>453054504926965134154839080720</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_1>30-10-1990</p24_1>
       <p24_2>30-10-1990</p24_2>
       <p24_3>30-10-1990</p24_3>
       <p24_4>30-10-1990</p24_4>
       <p24_5>30-10-1990</p24_5>
       <p24_6>30-10-1990</p24_6>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_1>30-10-1990</p26_1>
       <p26_2>30-10-1990</p26_2>
       <p26_3>30-10-1990</p26_3>
       <p26_4>30-10-1990</p26_4>
       <p26_5>30-10-1990</p26_5>
       <p26_6>30-10-1990</p26_6>
       <p27_1>30-10-1990</p27_1>
       <p27_2>30-10-1990</p27_2>
       <p27_3>30-10-1990</p27_3>
       <p27_4>30-10-1990</p27_4>
       <p27_5>30-10-1990</p27_5>
       <p27_6>30-10-1990</p27_6>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p31_2>test pola tekstowego</p31_2>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <p33_2>test pola tekstowego</p33_2>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_1>30-10-1990</p42_1>
       <p42_2>30-10-1990</p42_2>
       <p42_3>30-10-1990</p42_3>
       <p42_4>30-10-1990</p42_4>
       <p42_5>30-10-1990</p42_5>
       <p42_6>30-10-1990</p42_6>
       <p43>1</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45_3>Poznań</p45_3>
       <p46_7>30-10-1990</p46_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>