Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SP (archiwalny) Świadectwo pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419136</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p01> / Duplikat / Duplikat Świadectwa Pracy z dnia</p01>
       <p02>[data]</p02>
       <p0_1>[pole wielowierszowe]</p0_1>
       <p0_5>[Miejscowość wypełnienia]</p0_5>
       <p0_6>[Data wypełnienia]</p0_6>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[REGON]</p0_4>
       <p0_4a>[Pole tekstowe]</p0_4a>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>[imieOjca]</p1_2>
       <p1_3>[imieMatki]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_4_2>[miejsceUrodzenia]</p1_4_2>
       <p1_5>[nazwaPelna]</p1_5>
       <p1_6_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_6_1_subfield_0>
       <p1_6_1_subfield_1>[ulica]</p1_6_1_subfield_1>
       <p1_6_1_subfield_2>[nr domu]</p1_6_1_subfield_2>
       <p1_6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_6_1_subfield_3>
       <p1_6_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_6_1_subfield_4>
       <p1_6_1_subfield_5>[poczta]</p1_6_1_subfield_5>
       <p1_7>[data]</p1_7>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p1_10>[Pole tekstowe]</p1_10>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p3_1_1>[Pole tekstowe]</p3_1_1>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_3_1>[Pole tekstowe]</p3_3_1>
       <p4_1_1>[Pole tekstowe]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Pole tekstowe]</p4_1_2>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p4_8_1>[pole wielowierszowe]</p4_8_1>
       <p4_9_1>[Pole tekstowe]</p4_9_1>
       <p4_10_1>[pole wielowierszowe]</p4_10_1>
       <p4_11_1>[pole wielowierszowe]</p4_11_1>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_3>[Pole kwoty]</p5_3>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p9_1_subfield_1>[nazwisko]</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_0>[imię]</p9_1_subfield_0>
       <p9_2>[Stanowisko]</p9_2>
       <p0_7>[Pole tekstowe]</p0_7>
       <p0_8>[Pole tekstowe]</p0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419136</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p01></p01>
       <p02>30-10-1990</p02>
       <p0_1>to jest pole wielowierszowe</p0_1>
       <p0_5>Poznań</p0_5>
       <p0_6>30-10-2014</p0_6>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>773461194</p0_4>
       <p0_4a>test pola tekstowego</p0_4a>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>Stefan</p1_2>
       <p1_3>Danuta</p1_3>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_4_2>Poznań</p1_4_2>
       <p1_5>Pełna nazwa testowa</p1_5>
       <p1_6_1_subfield_0>Poznań</p1_6_1_subfield_0>
       <p1_6_1_subfield_1>Strzelecka</p1_6_1_subfield_1>
       <p1_6_1_subfield_2>1</p1_6_1_subfield_2>
       <p1_6_1_subfield_3>1</p1_6_1_subfield_3>
       <p1_6_1_subfield_4>61-155</p1_6_1_subfield_4>
       <p1_6_1_subfield_5>Poznań</p1_6_1_subfield_5>
       <p1_7>30-10-1990</p1_7>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p1_10>test pola tekstowego</p1_10>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p3_1_1>test pola tekstowego</p3_1_1>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_3_1>test pola tekstowego</p3_3_1>
       <p4_1_1>test pola tekstowego</p4_1_1>
       <p4_1_2>test pola tekstowego</p4_1_2>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p4_8_1>to jest pole wielowierszowe</p4_8_1>
       <p4_9_1>test pola tekstowego</p4_9_1>
       <p4_10_1>to jest pole wielowierszowe</p4_10_1>
       <p4_11_1>to jest pole wielowierszowe</p4_11_1>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p9_1_subfield_1>Kowalski</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_0>Jan</p9_1_subfield_0>
       <p9_2>manager</p9_2>
       <p0_7>test pola tekstowego</p0_7>
       <p0_8>test pola tekstowego</p0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>