Pola formularza

Formularz: PoU Podanie o urlopPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419191</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p2>[Stanowisko]</p2>
       <p3>[Dzial]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]</p7_>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[rok]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_0>[imię]</p25_subfield_0>
       <p26>[miejscowość]</p26>
       <p27>[Data wypełnienia]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PoU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419191</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p2>manager</p2>
       <p3>helpdesk</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18></p18>
       <p19>10</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>10</p21>
       <p23>10</p23>
       <p22_>1</p22_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_0>Jan</p25_subfield_0>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>30-10-2014</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>