Pola formularza

Formularz: PEU Plan / ewidencja urlopów i ich wykorzystanie w rokuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419219</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Rok na druku]</p0_1>
       <p0_2>[nazwaPelna]</p0_2>
       <p0_4>[Stanowisko]</p0_4>
       <p0_6>[data]</p0_6>
       <p0_3_subfield_1>[nazwisko]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_0>[imię]</p0_3_subfield_0>
       <p0_5>[Dzial]</p0_5>
       <p0_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_7>
       <p0_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_8>
       <p0_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_9>
       <p1_1>[rok]</p1_1>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p3_1>[data]</p3_1>
       <p5_1>[data]</p5_1>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p1_2>[rok]</p1_2>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p1_3>[rok]</p1_3>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p6_3>[data]</p6_3>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p1_4>[rok]</p1_4>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p5_4>[data]</p5_4>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p1_5>[rok]</p1_5>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p5_5>[data]</p5_5>
       <p6_5>[data]</p6_5>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p1_6>[rok]</p1_6>
       <p2_6>[data]</p2_6>
       <p3_6>[data]</p3_6>
       <p5_6>[data]</p5_6>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p1_7>[rok]</p1_7>
       <p2_7>[data]</p2_7>
       <p3_7>[data]</p3_7>
       <p5_7>[data]</p5_7>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p9_7>[Pole tekstowe]</p9_7>
       <p1_8>[rok]</p1_8>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p3_8>[data]</p3_8>
       <p5_8>[data]</p5_8>
       <p6_8>[data]</p6_8>
       <p9_8>[Pole tekstowe]</p9_8>
       <p1_9>[rok]</p1_9>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p3_9>[data]</p3_9>
       <p5_9>[data]</p5_9>
       <p6_9>[data]</p6_9>
       <p9_9>[Pole tekstowe]</p9_9>
       <p1_10>[rok]</p1_10>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p3_10>[data]</p3_10>
       <p5_10>[data]</p5_10>
       <p6_10>[data]</p6_10>
       <p9_10>[Pole tekstowe]</p9_10>
       <p1_11>[rok]</p1_11>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p3_11>[data]</p3_11>
       <p5_11>[data]</p5_11>
       <p6_11>[data]</p6_11>
       <p9_11>[Pole tekstowe]</p9_11>
       <p1_12>[rok]</p1_12>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p3_12>[data]</p3_12>
       <p5_12>[data]</p5_12>
       <p6_12>[data]</p6_12>
       <p9_12>[Pole tekstowe]</p9_12>
       <p1_13>[rok]</p1_13>
       <p2_13>[data]</p2_13>
       <p3_13>[data]</p3_13>
       <p5_13>[data]</p5_13>
       <p6_13>[data]</p6_13>
       <p9_13>[Pole tekstowe]</p9_13>
       <p1_14>[rok]</p1_14>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p3_14>[data]</p3_14>
       <p5_14>[data]</p5_14>
       <p6_14>[data]</p6_14>
       <p9_14>[Pole tekstowe]</p9_14>
       <p1_15>[rok]</p1_15>
       <p2_15>[data]</p2_15>
       <p3_15>[data]</p3_15>
       <p5_15>[data]</p5_15>
       <p6_15>[data]</p6_15>
       <p9_15>[Pole tekstowe]</p9_15>
       <p1_16>[rok]</p1_16>
       <p2_16>[data]</p2_16>
       <p3_16>[data]</p3_16>
       <p5_16>[data]</p5_16>
       <p6_16>[data]</p6_16>
       <p9_16>[Pole tekstowe]</p9_16>
       <p0_11_subfield_1>[nazwisko]</p0_11_subfield_1>
       <p0_11_subfield_0>[imię]</p0_11_subfield_0>
       <p0_12>[Stanowisko]</p0_12>
       <p0_13>[data]</p0_13>
       <p0_14>[Data wypełnienia]</p0_14>
       <p0_15>[data]</p0_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PEU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419219</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>2013</p0_1>
       <p0_2>Pełna nazwa testowa</p0_2>
       <p0_4>manager</p0_4>
       <p0_6>30-10-1990</p0_6>
       <p0_3_subfield_1>Kowalski</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_0>Jan</p0_3_subfield_0>
       <p0_5>helpdesk</p0_5>
       <p0_7>10</p0_7>
       <p0_8>1</p0_8>
       <p0_9>1</p0_9>
       <p1_1></p1_1>
       <p2_1>4</p2_1>
       <p3_1>2</p3_1>
       <p5_1>4</p5_1>
       <p6_1>3</p6_1>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p1_2></p1_2>
       <p2_2>4</p2_2>
       <p3_2>2</p3_2>
       <p5_2>4</p5_2>
       <p6_2>3</p6_2>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p1_3></p1_3>
       <p2_3>4</p2_3>
       <p3_3>2</p3_3>
       <p5_3>4</p5_3>
       <p6_3>3</p6_3>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p1_4></p1_4>
       <p2_4>4</p2_4>
       <p3_4>2</p3_4>
       <p5_4>4</p5_4>
       <p6_4>3</p6_4>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p1_5></p1_5>
       <p2_5>4</p2_5>
       <p3_5>2</p3_5>
       <p5_5>4</p5_5>
       <p6_5>3</p6_5>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p1_6></p1_6>
       <p2_6>4</p2_6>
       <p3_6>2</p3_6>
       <p5_6>4</p5_6>
       <p6_6>3</p6_6>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p1_7></p1_7>
       <p2_7>4</p2_7>
       <p3_7>2</p3_7>
       <p5_7>4</p5_7>
       <p6_7>3</p6_7>
       <p9_7>test pola tekstowego</p9_7>
       <p1_8></p1_8>
       <p2_8>4</p2_8>
       <p3_8>2</p3_8>
       <p5_8>4</p5_8>
       <p6_8>3</p6_8>
       <p9_8>test pola tekstowego</p9_8>
       <p1_9></p1_9>
       <p2_9>4</p2_9>
       <p3_9>2</p3_9>
       <p5_9>4</p5_9>
       <p6_9>3</p6_9>
       <p9_9>test pola tekstowego</p9_9>
       <p1_10></p1_10>
       <p2_10>4</p2_10>
       <p3_10>2</p3_10>
       <p5_10>4</p5_10>
       <p6_10>3</p6_10>
       <p9_10>test pola tekstowego</p9_10>
       <p1_11></p1_11>
       <p2_11>4</p2_11>
       <p3_11>2</p3_11>
       <p5_11>4</p5_11>
       <p6_11>3</p6_11>
       <p9_11>test pola tekstowego</p9_11>
       <p1_12></p1_12>
       <p2_12>4</p2_12>
       <p3_12>2</p3_12>
       <p5_12>4</p5_12>
       <p6_12>3</p6_12>
       <p9_12>test pola tekstowego</p9_12>
       <p1_13></p1_13>
       <p2_13>4</p2_13>
       <p3_13>30-10-1990</p3_13>
       <p5_13>4</p5_13>
       <p6_13>3</p6_13>
       <p9_13>test pola tekstowego</p9_13>
       <p1_14></p1_14>
       <p2_14>4</p2_14>
       <p3_14>2</p3_14>
       <p5_14>4</p5_14>
       <p6_14>3</p6_14>
       <p9_14>test pola tekstowego</p9_14>
       <p1_15></p1_15>
       <p2_15>4</p2_15>
       <p3_15>2</p3_15>
       <p5_15>4</p5_15>
       <p6_15>3</p6_15>
       <p9_15>test pola tekstowego</p9_15>
       <p1_16></p1_16>
       <p2_16>4</p2_16>
       <p3_16>2</p3_16>
       <p5_16>4</p5_16>
       <p6_16>3</p6_16>
       <p9_16>test pola tekstowego</p9_16>
       <p0_11_subfield_1>Kowalski</p0_11_subfield_1>
       <p0_11_subfield_0>Jan</p0_11_subfield_0>
       <p0_12>manager</p0_12>
       <p0_13>30-10-1990</p0_13>
       <p0_14>30-10-2014</p0_14>
       <p0_15>30-10-1990</p0_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>