Pola formularza

Formularz: SI Spis inwentarza (wywieszka)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419390</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_7>[nazwaPelna]</p0_7>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_8_subfield_0>[miejscowość]</p0_8_subfield_0>
       <p0_8_subfield_1>[ulica]</p0_8_subfield_1>
       <p0_8_subfield_2>[nr domu]</p0_8_subfield_2>
       <p0_8_subfield_3>[nr lokalu]</p0_8_subfield_3>
       <p0_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_8_subfield_4>
       <p0_8_subfield_5>[poczta]</p0_8_subfield_5>
       <p0_6>[NIP]</p0_6>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_7>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_9>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_10>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p2_11>[Pole tekstowe]</p2_11>
       <p3_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_11>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p3_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_12>
       <p4_12>[Pole tekstowe]</p4_12>
       <p1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13>
       <p2_13>[Pole tekstowe]</p2_13>
       <p3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_13>
       <p4_13>[Pole tekstowe]</p4_13>
       <p1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14>
       <p2_14>[Pole tekstowe]</p2_14>
       <p3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14>
       <p4_14>[Pole tekstowe]</p4_14>
       <p1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15>
       <p2_15>[Pole tekstowe]</p2_15>
       <p3_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_15>
       <p4_15>[Pole tekstowe]</p4_15>
       <p1_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16>
       <p2_16>[Pole tekstowe]</p2_16>
       <p3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p0_4>[Data wypełnienia]</p0_4>
       <p0_5>[Miejscowość wypełnienia]</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SI</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2419390</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_7>Pełna nazwa testowa</p0_7>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_8_subfield_0>Poznań</p0_8_subfield_0>
       <p0_8_subfield_1>Strzelecka</p0_8_subfield_1>
       <p0_8_subfield_2>1</p0_8_subfield_2>
       <p0_8_subfield_3>1</p0_8_subfield_3>
       <p0_8_subfield_4>61-155</p0_8_subfield_4>
       <p0_8_subfield_5>Poznań</p0_8_subfield_5>
       <p0_6>8875155741</p0_6>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p3_6>10</p3_6>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p1_7>10</p1_7>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p3_7>10</p3_7>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p1_10>10</p1_10>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p3_10>10</p3_10>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p2_11>test pola tekstowego</p2_11>
       <p3_11>10</p3_11>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p4_12>test pola tekstowego</p4_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p2_13>test pola tekstowego</p2_13>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p4_13>test pola tekstowego</p4_13>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p2_14>test pola tekstowego</p2_14>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p4_14>test pola tekstowego</p4_14>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p2_15>test pola tekstowego</p2_15>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p4_15>test pola tekstowego</p4_15>
       <p1_16>10</p1_16>
       <p2_16>test pola tekstowego</p2_16>
       <p3_16>10</p3_16>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p0_4>30-10-2014</p0_4>
       <p0_5>Poznań</p0_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>